Sökväg

Släpp loss EU:s innovationskraft - 06/10/2010

Stiliserade människor som tittar på storbildsskärmar © EU

EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för att snabba på utvecklingen av nya varor och tjänster med målet att skapa tillväxt och jobb.

Ytterligare ett av huvudinitiativen i Europa 2020-strategin DeutschEnglishfrançais har nu lagts fram. Den så kallade "innovationsunionen" ska stimulera och snabba på innovationsverksamheten i EU och undanröja de flaskhalsar som hindrar goda idéer från att komma ut på marknaden.

En hörnpelare i strategin är innovationspartnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, som ska bidra till att få ut nya produkter på marknaden snabbare. Partnerskapen ska ta fram pengar till forskning och utveckling och se till att investeringarna samordnas bättre. De ska också se till att regleringar och standarder är aktuella och motsvarar näringslivets behov.

Kommissionen vill få till stånd mer samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn på några prioriterade områden: klimatfrågor, energieffektivitet, smarta städer och kommunikationer, vatteneffektivitet, råvaror och hållbart jordbruk.

Det första partnerskapet ska starta 2011 och ska verka för nya varor och tjänster för ett aktivare och friskare åldrande.

Forskning och utveckling spelar en avgörande roll för innovationen. Därför hoppas man att strategin ska bidra till att EU kan knappa in på USA:s och Japans försprång på FoU-området genom att få FoU-investeringarna att öka till 3 procent av BNP.

Enligt en ny undersökning English skulle 3,7 miljoner jobb kunna skapas och BNP öka med upp till 795 miljarder euro per år, om treprocentmålet för FoU-investeringarna kan uppnås. Det skulle också behövas ytterligare en miljon forskare.

Innovationsunionen ska främja tillgången till finansiering och välutbildad arbetskraft, minska byråkratin och göra det billigare att ta patent på uppfinningar.

Bland de föreslagna åtgärderna finns också indikatorer för att mäta andelen snabbväxande företag och för att ranka universitet. Det finns dessutom förslag om hur man kan öka riskkapitalinvesteringar över gränserna.

Läs mer om innovationsunionen English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar