Navigačný riadok

Budúcnosť je v inováciách - 06/10/2010

Postavy pripomínajúce ľudí pred veľkými digitálnymi obrazovkami © EU

Nová európska stratégia sa zameriava na zrýchlenie vývoja nových produktov a služieb, ktoré povedú k ďalšiemu rastu a tvorbe pracovných miest.

"Únia inovácií" je hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 DeutschEnglishfrançais , ktorá má podnietiť a urýchliť inovácie v Európe, ako aj odstrániť prekážky, ktoré bránia prieniku dobrých nápadov na trh.

Jedným z opatrení, ktoré by mali prispieť k rýchlejšiemu uplatňovaniu inovácií na trhu, je vytvorenie tzv. inovačných partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom. Takéto partnerstvá pritiahnu financovanie do oblasti výskumu a vývoja, prispejú ku koordinácii investícií a pomôžu prispôsobovať právne predpisy a normy aktuálnemu stavu, aby lepšie zodpovedali požiadavkám súčasnej ekonomiky.

Medzi prioritné oblasti, v ktorých chce Komisia rozvíjať verejno-súkromné partnerstvá, patrí zmena klímy, energetická účinnosť, zdravé bývanie, "inteligentné" mestá a mobilita, úspora vody, nerastné suroviny a udržateľné poľnohospodárstvo.

Vytvorenie prvého partnerstva je naplánované na budúci rok. Jeho cieľom bude podnietiť vývoj nových produktov a služieb pre aktívne a zdravé starnutie.

Inovácie sa nezaobídu bez výskumu a vývoja a preto sa súčasná iniciatíva snaží o zvýšenie investícií do tejto oblasti na úroveň 3 % HDP, čím by sa EÚ viac priblížila svojim konkurentom USA a Japonsku.

Z novej štúdie English vyplýva, že dosiahnutie tohto cieľa by mohlo viesť k vytvoreniu 3,7 milióna nových pracovných miest a k nárastu ročného HDP o 795 miliárd EUR. Takisto je potrebné zvýšiť počet výskumných pracovníkov o jeden milión.

Medzi ďalšie ciele iniciatívy "Únia inovácií" patrí podpora ľahšieho prístupu k financovaniu a lepšia dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov, odstránenie byrokracie a zníženie poplatkov za patenty.

Navrhované opatrenia obsahujú navyše ukazovatele na meranie podielu rýchlo rastúcich podnikov v ekonomike a na hodnotenie univerzít. Súčasťou balíka je aj návrh na zlepšenie možnosti cezhraničného toku počiatočného investičného kapitálu.

Viac o iniciatíve Únia inovácií English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy