Kruimelpad

Ruim baan voor innovatie - 06/10/2010

Menselijke silhouetten die naar digitale beelden kijken © EU

Een nieuwe Europese strategie om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te versnellen, maakt de weg vrij voor nieuwe banen en groei.

De "Innovatie-Unie", een van de vlaggenschepen van Europa 2020 DeutschEnglishfrançais , moet de innovatie in Europa stimuleren en versnellen, en tegelijkertijd een einde maken aan hinderpalen die voorkomen dat goede ideeën snel op de markt komen.

Dit houdt onder meer in dat de publieke en de privésector samen innovatiepartnerschappen oprichten om innovaties sneller op de markt te brengen. Zo komt er meer geld vrij voor onderzoek en ontwikkeling, worden investeringen beter op elkaar afgestemd, en kunnen regels en normen actueel worden gehouden, afgestemd op de economische realiteit van vandaag.

Gebieden waarop de Commissie de samenwerking tussen overheid en privésector wil verbeteren, zijn onder meer klimaatverandering, energie-efficiëntie, gezond leven, slimme steden en mobiliteit, grondstoffen en duurzame landbouw.

Het eerste partnerschap, dat in 2011 van start moet gaan, gaat zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die gericht zijn op actief en gezond ouder worden.

Onderzoek en ontwikkeling zijn enorm belangrijk rol voor de innovatie. Daarom probeert dit beleid ook de kloof tussen Europa enerzijds en de VS en Japan anderzijds te dichten door de investeringen in O&O op te voeren tot 3% van het bbp.

Uit een nieuwe studie English blijkt dat dat 3,7 miljoen nieuwe banen kan opleveren en voor een extra groei van bijna 800 miljard per jaar kan zorgen. Daarvoor zijn één miljoen nieuwe onderzoekers nodig.

De Innovatie-Unie streeft ook naar een eenvoudigere toegang tot kapitaal en geschoold personeel, naar minder bureaucratische rompslomp en naar goedkopere octrooiaanvraagprocedures.

De voorstellen behelzen indicatoren om het marktaandeel van snelgroeiende bedrijven te meten en universiteiten te ranken. Ook is het de bedoeling dat er meer over de grenzen heen geïnvesteerd wordt in risicoprojecten.

Meer over de Innovatie-Unie English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links