Navigācijas ceļš

Inovācija ir spēks, kam jāļauj izpausties - 06/10/2010

Cilvēku silueti pie digitāliem attēliem © EU

Pieņemta jauna ES stratēģija, kuras mērķis ir paātrināt jaunu preču un pakalpojumu izstrādi, tādējādi veicinot ekonomikas izaugsmi un darbavietu radīšanu.

Stratēģijas "Eiropa 2020" DeutschEnglishfrançais pamatiniciatīvā "Inovācijas savienība" galvenā uzmanība pievērsta inovācijas stimulēšanai un paātrināšanai Eiropā, aizvācot šķēršļus, kas kavē labu ideju nonākšanu tirgū.

Jaunajā iniciatīvā paredzēts izveidot "inovācijas partnerības" starp valsts un privāto sektoru, lai paātrinātu novatorisku risinājumu nokļūšanu tirgū. Iecerēts, ka tādējādi palielināsies finansējums pētniecībai un izstrādei, ieguldījumi tiks labāk koordinēti un ka tas palīdzēs atjaunināt regulējumu un standartus, lai tie atbilstu mūsdienu ekonomikas vajadzībām.

Ir vairākas prioritāras jomas, kurās Komisija vēlas atbalstīt valsts un privātā sektora sadarbību, piemēram, klimata pārmaiņas, energoefektivitāte, veselīgs dzīvesveids, tā sauktās progresīvās pilsētas, mobilitāte, ūdens lietderīga izmantošana, izejvielas un ilgtspējīga lauksaimniecība.

Pirmajā šāda veida projektā, ko sāks 2011. gadā, atbalstīs tādu jaunu preču un pakalpojumu izstrādi, kas varētu palīdzēt nodrošināt aktīvas un veselīgas vecumdienas.

Tā kā izgudrojumi nav iespējami bez pētījumiem, jaunajā iniciatīvā iecerēts samazināt zinātnē ieguldīto līdzekļu apjoma atšķirību, kas pastāv starp Eiropu no vienas puses un ASV un Japānu no otras. Proti, paredzēts investīcijas pētniecībā un izstrādē palielināt līdz 3 % no IKP.

Jaunā pētījumā English konstatēts, ka tad, ja šo mērķi sasniegtu, darbavietu skaits varētu pieaugt par 3,7 miljoniem, bet ikgadējais IKP palielinātos par 795 miljardiem eiro. Tam būs papildus vajadzīgs vēl viena miljona pētnieku darbs.

Jaunās iniciatīvas "Inovācijas savienība" mērķis ir atvieglot finansējuma un kvalificēta darbaspēka pieejamību, samazināt birokrātiju un jaunu ideju patentēšanas izmaksas.

Ierosināts arī ieviest indikatorus, ar kuriem mēra strauji augošu uzņēmumu īpatsvaru ekonomikā, un augstskolu reitingu. Vēl iecerēts palielināt riska kapitāla investīciju plūsmu pāri robežām.

Plašāk par Inovācijas savienību English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites