Cosán nascleanúna

Fórsaí na nuála a scaoileadh saor - 06/10/2010

Fíoracha daoine ag féachaint ar íomhánna digiteacha © AE

Straitéis nua Eorpach chun luas a chur le táirgí is seirbhísí nua a fhorbairt, ag réiteach na slí do bhreis fáis agus post.

Tá faoi "Aontas na Nuála", ceann de phríomhthionscnaimh Eoraip 2020 DeutschEnglishfrançais , an nuáil san Eoraip a spreagadh agus luas a chur léi, fad is a chealófar bacainní a choscann ar dheasmaointe nua an margadh a shroicheadh.

Sa chur chuige tá "comhpháirtíochtaí nuála" idir na hearnálacha poiblí is príobháideacha a chruthú chun nuálaíochtaí a thabhairt níos tapúla ar an margadh. Ba chóir go ndéanfadh sé sin maoiniú do thaighde is d'fhorbairt a mhéadú, infheistíocht a chomhordú níos fearr, agus rialacha agus caighdeáin a choinneáil nuashonraithe i gcomhréir le riachtanais gheilleagar an lae inniu.

Ar na réimsí tosaíochta inar mian leis an gCoimisiún go mbeadh breis comhair phoiblí-phríobháidigh tá athrú na haeráide, cnuaisciúnacht fuinnimh, maireachtáil go sláintiúil, cathracha cliste agus soghluaisteacht, éifeachtacht uisce, amhábhair agus talmhaíocht inbhuanaithe.

Sa chéad chomhpháirtíocht, atá le seoladh in 2011, spreagfar forbairt táirgí is seirbhísí nua a chabhróidh le dul in aois go gníomhach agus i sláinte.

Toisc gur ríthábhachtach an ról atá ag taighde agus forbairt sa nuáil, tá faoin mbeartas an bhearna a dhúnadh idir an Eoraip agus SAM is an tSeapáin, trí infheistíocht san T&F a mhéadú go 3% an OTI.

De réir staidéir nua English, dá mbainfí an sprioc sin amach, chruthófaí 3.7 milliún post agus chuirfí suas le €795bn leis an bhfás bliantúil. Beidh gá le milliún taighdeoir breise.

Fairis sin, tá faoi Aontas na Nuála rochtain níos fusa ar mhaoiniú agus oibrithe oilte a chothú, rómhaorlathas a chiorrú agus an costas a ísliú a ghabhann le smaointe nua a phaitinniú.

Ar na bearta atá á moladh tá táscairí chun an cion sa gheilleagar a thomhas atá ag cuideachtaí atá ag fás go mear, agus chun ollscoileanna a rangú. Mar chuid den phacáiste freisin tá tograí chun soghluaisteacht thar teorainn an chaipitil fiontair a mhéadú.

Breis faoi Aontas na Nuála English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links