Navigointipolku

Luovuus ja innovointi kunniaan - 06/10/2010

Digitaalikuvia tarkastelevia ihmishahmoja © EU

EU:n julkistama strategia vauhdittaa uusien tuotteiden ja palvelujen syntyä, mikä lisää työpaikkoja ja talouskasvua.

EU esitteli tänään Innovaatiounioni-hankkeensa, jonka avulla se haluaa lisätä innovointia ja poistaa esteitä uutuuksien markkinoinnin tieltä. Innovaatiounioni kuuluu Eurooppa 2020 DeutschEnglishfrançais -strategian lippulaivahankkeisiin.

Hankkeen pääelementteihin kuuluvat ns. innovaatiokumppanuudet, joiden puitteissa julkinen sektori ja yksityisyritykset voivat tehdä yhteistyötä innovaatioiden saamiseksi markkinoille nopeammin. Tavoitteena on lisätä tutkimus- ja kehitystyön rahoitusta, koordinoida investointeja ja pitää sääntely ja standardointi aikamme vaatimusten mukaisina.

Komissio haluaa lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä keskeisillä aloilla. Niitä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjunta, energiatehokkuus, terveet elämäntavat, älykkäät kaupungit ja liikenneratkaisut, vedenkäytön tehokkuus, raaka-aineet ja kestävä maatalous.

Ensimmäinen kumppanuushanke käynnistyy vuoden 2011 alkupuolella. Sen avulla pyritään kehittämään tuotteita ja palveluja, jotka auttavat ikääntyviä pysymään aktiivisina ja terveinä.

Innovointi edellyttää panostusta tutkimus- ja kehitystyöhön. EU:n tavoitteena on nostaa tutkimusinvestoinnit kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta, jolloin ne olisivat lähempänä Yhdysvaltojen ja Japanin tasoa.

Tuore selvitys English osoittaa, että tutkimusinvestointien lisääminen tavoitetasolle synnyttäisi vuoteen 2025 mennessä 3,7 miljoonaa työpaikkaa ja kasvattaisi vuotuista BKT:ta jopa 795 miljardilla eurolla.

Innovaatiounioni-hankkeella pyritään myös helpottamaan rahoituksen ja ammattitaitoisen työvoiman saantia, vähentämään byrokratiaa ja alentamaan patentoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Ehdotettuihin toimiin kuuluvat muun muassa indikaattorijärjestelmät, joiden avulla voidaan mitata nopeasti kasvavien innovatiivisten yritysten osuutta taloudesta ja sijoittaa korkeakoulut rankinglistalle. Lisäksi esitetään toimia, joilla voidaan lisätä pääomasijoituksia maasta toiseen.

Innovaatiounioni - lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä