Navigatsioonitee

Innovatsioonijõudude käikulaskmine - 06/10/2010

Inimkujud digitaalseid kujutisi vaatamas © EU

Uus Euroopa strateegia uute toodete ja teenuste väljatöötamise kiirendamiseks, et soodustada veelgi majanduskasvu ja töökohtade loomist.

"Innovatiivne liit", mis on Euroopa 2020. aasta DeutschEnglishfrançais strateegia keskne algatus, on loodud innovatsiooni ergutamiseks ja kiirendamiseks Euroopas, kõrvaldades samas kitsaskohad, mis takistavad heade ideede turuletoomist.

Kõnealune lähenemine hõlmab muu hulgas "innovatsioonialaste partnerlussuhete" loomist avaliku ning erasektori vahel, et tuua innovaatilised ideed kiiremini turule. See peaks suurendama teadus- ja arendustegevusse suunatavaid rahalisi vahendeid, investeeringuid paremini koordineerima ning ajakohastama eeskirju ja standardeid, et need vastaksid tänapäeva majanduse nõudmistele.

Prioriteetsed valdkonnad, kus Euroopa Komisjon soovib avaliku ja erasektori koostööd tõhustada, on järgmised: kliimamuutused, energiatõhusus, tervislikud eluviisid, arukad linnad ja liikuvus, veetõhusus, toorained ning säästev põllumajandus.

2011. aastal käivitatava esimese partnerluse eesmärk on selliste uute toodete ja teenuste väljatöötamine, mis edendavad aktiivset ja tervislikku vananemist.

Kuna teadus- ja arendustegevusel on innovatsiooni puhul täita väga oluline roll, püüab asjaomane poliitika vähendada vahet Euroopa ning Ameerika Ühendriikide ja Jaapani vahel, suurendades teadus- ja arendustegevusse tehtavaid kulutusi 3%ni SKPst.

Hiljutise uuringu English kohaselt aitaks kõnealuse eesmärgi saavutamine luua 3,7 miljonit uut töökohta ning suurendada SKPd kuni 795 miljoni euro võrra aastas. Selleks on vaja juurde miljon teadlast.

Samuti on "Innovatiivse liidu" eesmärk hõlbustada juurdepääsu rahatamisele ja oskustööjõule, vähendada bürokraatiat ja kulusid seoses uute ideede patenteerimisega.

Kavandatavad meetmed sisaldavad ka näitajaid, mis väljendavad kiiresti kasvavate uuenduslike ettevõtete osatähtsust kogu majanduses. Komisjon kavatseb toetada ka ülikoolide sõltumatute edetabelite süsteemi. Samuti kuuluvad meetmete hulka ettepanekud suurendada piiriüleste riskikapitali investeeringute osakaalu.

Lugege täiendavalt "Innovatsiivse liidu" kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad