Навигационна пътека

Освобождаване на силата на иновациите - 06/10/2010

Фигури на хора, гледащи цифрови изображения © EU

Нова европейска стратегия за ускоряване на разработването на нови продукти и услуги, която открива пътя към растеж и заетост.

"Съюз за иновации" - водеща инициатива от плана Европа 2020 DeutschEnglishfrançais , цели стимулиране и ускоряване на иновациите в Европа, като се премахнат пречките по пътя на добрите идеи към пазара.

Подходът включва създаване на "партньорства за иновации" между публичния и частния сектор, за да достигат по-бързо иновациите до пазара. Очаква се това да доведе до увеличаване на финансирането за научноизследователска и развойна дейност и до по-добро координиране на инвестициите, както и да подпомогне актуализацията на регламентите и стандартите и съобразяването им с нуждите на съвременната икономика.

Сред приоритетните области, в които Комисията иска да има повече публично-частно сътрудничество, са изменение на климата, енергийна ефективност, здравословен начин на живот, "интелигентни" градове и мобилност, рационално използване на водата, суровини и устойчиво селско стопанство.

Първото партньорство, което ще стартира през 2011 г., ще стимулира разработването на нови продукти и услуги, които могат да подпомогнат активното остаряване в добро здраве.

Тъй като научноизследователската и развойна дейност играе много важна роля в иновациите, политиката се стреми също така да намали различията между Европа, от една страна, и САЩ и Япония, от друга, като повиши инвестициите в тази област до 3 % от БВП.

Според ново проучване English постигането на тази цел може да доведе до създаването на 3,7 млн. работни места и да повиши годишния растеж с до 795 млн. евро. Ще са нужни още 1 млн. изследователи.

"Съюз за иновации" цели също така улесняване на достъпа до финансиране и квалифицирани работници, намаляване на бюрокрацията и на разходите за патентоване на нови идеи.

Сред предложените мерки са и показатели за измерване на дела на бързо нарастващи компании в икономиката и за класиране на университети. Част от пакета са и предложения за засилване на рисковите капиталови инвестиции между различни страни.

Още за "Съюз за иновации" English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки