Navigačný riadok

Prehliadka našej digitálnej budúcnosti - 27/09/2010

Logo podujatia ICT 2010 © EU

Najnovšie informačné a komunikačné technológie budú v centre pozornosti tohtoročného podujatia "ICT 2010 - Digitally driven" (IKT 2010 - Pod vplyvom digitalizácie), ktoré sa koná 27. až 29. septembra v Bruseli. Pre vedeckých pracovníkov a podnikateľov sú pripravené konferencie, výstava a priestor na výmenu kontaktov.

Digitálne technológie majú nielen veľký potenciál zmeniť naše životy, ale aj obrovský význam pre hospodárstvo. Podpora inovácií v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) tvorí kľúčový prvok stratégie EÚ na udržanie konkurencieschopnosti a prosperity Európy.

Výskumníci, podnikatelia, investori a politici budú v rámci podujatia ICT 2010 diskutovať o budúcnosti digitálnych technológií. Hlavnými témami podujatia budú politické priority ako Digitálna agenda DeutschEnglishfrançais a finančné prostriedky na výskum a inovácie v oblasti IKT English zo zdrojov EÚ v objeme 2,8 miliardy EUR na obdobie rokov 2011 - 2012.

Konferencie v rámci podujatia ICT 2010 sú určené najmä malým a stredným podnikom. Podnikatelia sa v rámci nich môžu zúčastniť seminárov o financovaní projektov z oblasti IKT alebo hľadať či ponúkať možnosti investície. Výskumníci, novátori, inžinieri a investori môžu zároveň využiť toto podujatie na budovanie kontaktných sietí a partnerstiev.

Výstava s vyše 100 stánkami predstaví výsledky najnovšieho európskeho výskumu v oblasti IKT. Záujemcovia si môžu pozrieť:

- 3D-Coform English - projekt digitalizácie artefaktov a historických lokalít v 3D formáte ako spôsob dokumentácie európskeho kultúrneho dedičstva.

- Solid State Lighting English - projekt rozvoja technológií organického osvetlenia, ktoré je 5x účinnejšie ako bežné osvetlenie.

- Kompaï English - robot, ktorý je určený na pomoc chorým, zdravotne postihnutým alebo starším osobám v domácnosti.

- Presenccia English - projekt na rozvoj technológií virtuálnej reality, ktorých cieľom je naučiť osoby s amputovanými končatinami používať protetické pomôcky.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy