Cosán nascleanúna

Ár dtodhchaí dhigiteach ar taispeáint - 27/09/2010

Lógó don ócáid ICT 2010 © AE

Teicneolaíochtaí ceannródaíocha faisnéise agus cumarsáide is fócas do "ICT 2010 - Dul go digiteach", a thionólfar sa Bhruiséil an 27-29 Meán Fómhair - le taispeáintais, comhdhálacha agus líonraíocht do lucht taighde is lucht gnó.

Ní hamháin go bhfuil ollacmhainn iontu ár saol laethúil a chlaochlú, ach tá mórthábhacht gheilleagrach le teicneolaíochtaí digiteacha freisin. Dlúthchuid de straitéis an AE chun an Eoraip a choimeád iomaíoch, rathúil is ea nuáil a chothú sna TFCanna.

Ag ICT 2010, beidh taighdeoirí, feidhmeannaigh ghnó, infheisteoirí agus déantóirí beartais ag plé todhchaí na dteicneolaíochtaí digiteacha. Díreofar san ócáid ar thosaíochtaí beartais amhail Clár Digiteach na hEorpa DeutschEnglishfrançais agus maoiniú AE do thaighde is do nuáil TFC English , arb fhiú €2.8bn in 2011-12 é.

Tá comhdhálacha ICT 2010 úsáideach go háirithe do ghnóthais bheaga is mheánmhéide, le ceardlanna faoi thionscadail TFC a mhaoiniú, agus infheistíocht a lorg is a mhealladh. Cabhróidh seisiúin líonraíochta le taighdeoirí agus lucht nuála, le hinnealtóirí is infheisteoirí chun teagmháil agus comhpháirtíochtaí a dhéanamh.

Thairis sin, beidh taispéantas le breis is 100 seastán a léireoidh na torthaí is déanaí ó thaighde ceannródaíoch TFC na hEorpa. I measc na dtionscadal tá:

- 3D-Coform English - ag obair chun déantáin agus suímh staire a dhigitiú in 3D mar shlí chun oidhreacht chultúrtha na hEorpa a dhoiciméadú.

- Soilsiú Dlúthstaide English - forbairt teicneolaíochtaí um shoilsiú orgánach a chumhachtú, atá cúig oiread níos cnuaisciúnaí ná soilsiú traidisiúnta.

- Kompaï English - róbat a ceapadh chun cabhrú le daoine breoite, aosta nó faoi mhíchumas a saol a mhaireachtáil go neamhspleách sa bhaile.

- Presenccia English - teicneolaíochtaí réaltachta fíorúla mar mhodh chun a mhúineadh don té ar baineadh géag leis/léi conas géag phróistéiteach a úsáid.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links