Navigatsioonitee

Meie digitaalne tulevik - 27/09/2010

Ürituse ICT 2010 logo © EL

27.-29. septembril Brüsselis toimuval üritusel "ICT 2010 - Digitally driven" keskendutake uusimale info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiale. Ürituse raames toimuvad näitused ja konverentsid ning see annab võimaluse võrgustike loomiseks teadlaste ja ettevõtjate vahel.

Digitaaltehnoloogial on tohutu potentsiaal muuta meie igapäevaelu, kuid sellel on ka oluline majanduslik tähtsus. IKT-alase innovatsiooni edendamine moodustab olulise osa ELi konkurentsivõime ja jõukuse säilitamise strateegiast.

Üritusel "ICT 2010" arutavad teadlased, ärijuhid, investorid ja poliitikakujundajad digitaaltehnoloogia tulevikku. Keskendutakse poliitilistele prioriteetidele, nagu Euroopa digitaalarengu tegevuskava DeutschEnglishfrançais ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooni English ELi poolne rahastamine, mis aastatel 2011-2012 on 2,8 miljardit eurot.

ICT 2010 konverentsid on eriti kasulikud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Seminaridel käsitletakse IKT-projektide rahastamist ning seda, kuidas meelitada ligi investeeringuid. Samuti toimuvad istungid võrgustike loomiseks, mille eesmärk on aidata teadlastel, uuendajatel, inseneridel ja investoritel luua kontakte ja partnerlussuhteid.

Rohkem kui saja osalejaga näitusel esitletakse Euroopa IKT-alaste teadusuuringute viimaseid saavutusi. Muu hulgas tutvustatakse järgmisi projekte:

- 3D-Coform English - tehisesemete ja ajalooliste paikade kolmemõõtmeline digitaliseerimine Euroopa kultuuripärandi talletamiseks.

- Solid State Lighting English - tavapärasest valgustusest viis korda tõhusama orgaanilise valgustustehnoloogia arendamise edendamine.

- Kompaï English - robot, mis aitab haigetel ja puuetega inimestel ning eakatel elada iseseisvat elu oma kodus.

- Presenccia English - virtuaaltehnoloogia väljatöötamine, mille eesmärk on õpetada amputeeritud patsiente kasutama jäsemeproteesi.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad