Διαδρομή πλοήγησης

Το ψηφιακό μας μέλλον - 27/09/2010

Λογότυπος του συνεδρίου ICT 2010 © EU

Το συνέδριο "ICT 2010 - Digitally driven", που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες στις 27-29 Σεπτεμβρίου, εστιάζει στις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει εκθέσεις, συναντήσεις και δικτύωση ερευνητών και επιχειρήσεων.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την αλλαγή της καθημερινότητάς μας και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία. Κεντρικό σημείο της στρατηγικής της Ένωσης για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας της Ευρώπης είναι η καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ.

Στο συνέδριο ICT 2010, ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων, εφευρέτες, επενδυτές και υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, θα συζητήσουν για το μέλλον των ψηφιακών τεχνολογιών. Θα εστιάσουν κυρίως σε πολιτικές προτεραιότητες όπως η ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης DeutschEnglishfrançais και η χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ English από την ΕΕ, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011-2012.

Οι συναντήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου ICT 2010 είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς ομάδες εργασίας θα εξετάσουν τη χρηματοδότηση σχεδίων ΤΠΕ και τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων. Οι επαφές μεταξύ ενδιαφερομένων θα βοηθήσουν επίσης τους ερευνητές, όσους αναζητούν καινοτόμες εφαρμογές, τους μηχανικούς και τους επενδυτές να δικτυωθούν και να συνεργαστούν.

Τέλος, σε περισσότερα από 100 περίπτερα θα εκτίθενται τα αποτελέσματα των πλέον πρόσφατων ευρωπαϊκών ερευνών αιχμής στον τομέα των ΤΠΕ. Μεταξύ των σχεδίων που θα παρουσιαστούν διακρίνονται τα παρακάτω:

- 3D-Coform English - πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση έργων τέχνης και ιστορικών χώρων σε τρισδιάστατη εικόνα, με στόχο την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

- Solid State Lighting English - πρόγραμμα για τη στήριξη της ανάπτυξης τεχνολογιών οικολογικού φωτισμού ο οποίος είναι πέντε φορές αποδοτικότερος από τον συμβατικό φωτισμό.

- Kompaï English - ένα ρομπότ που βοηθά ασθενείς, αναπήρους ή ηλικιωμένους να αυτοεξυπηρετούνται στα σπίτια τους.

- Presenccia English - πρόγραμμα για την ανάπτυξη τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, οι οποίες μαθαίνουν σε άτομα που έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς πώς να χρησιμοποιούν πρόσθετα μέλη.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι