Cosán nascleanúna

Eoraip níos tarraingtí do lucht na n-ardbhuanna - 26/07/2010

An Coimisinéir Geoghegan-Quinn agus daoine eile leis an mórtheastas a cheiliúrann an 1000ú deontas taighde  © AE

Tá breis is 1000 smaoineamh nuála maoinithe ag an gComhairle Eorpach um Thaighde faoi seo. Tá €661m breise ar fáil do thaighdeoirí atá i dtús a ngairmréime.

Carr gan tiománaí ag taisteal ón Iodáil go Shang-hai chun uath-thiomáint faoi chúinsí foircneacha a thástáil; brúchtaí bolcánacha a cruthaíodh sa tsaotharlann chun idirghníomhaíocht an luaithrigh bholcánaigh leis an atmasféar a iniúchadh; "róbat ceimiceach" micreascópach a sheachadann cógais chuig an áit cheart laistigh de chorp an duine. Níl ansin ach cuid den 1000 tionscadal taighde nuála a mhaoinigh an Chomhairle Eorpach um Thaighde - an chéad chomhlacht maoinithe pan-Eorpach don taighde ceannródaíoch.

Is í an 1000ú buaiteoir deontais, an t-imdhíoneolaí, an tOllamh Erika von Mutius, atá ag taiscéaladh bealaí nua chun aghaidh a thabhairt ar phlúchadh is ar ailléirgí - iarracht a d'fhéadfadh tionchar mór a imirt ar shaol laethúil na ndaoine. Sin sampla tipiciúil den chur chun chun feidhme a tháinig ón taighde "de bharrr fiosrachta" a mhaoiníonn an CET.

Cruthaíodh an CET beagán thar 3 bliana ó shin is cuireadh de chúram air an Eoraip a dhéanamh níos tarraingtí do lucht na sárbhuanna. Bronann sí deontais ar na taighdeoirí is fearr cuma cén náisiúntacht, aois, nó disciplín eolaíochta.

Dar leis an gCoimisinéir Geoghegan-Quinn, "is ollmhór a bhfuil bainte amach ag an CET i mbeagán ama agus tá sár-thorthaí seachadta aici don eolaíocht is don Eoraip. Níl aon dul thar infheistíocht sa taighde ceannródaíoch, anois seachas riamh, má táimid chun tacú le nuáil agus le cumas iomaíochta na hEorpa i leith na coda eile den domhan."

Ach tá tuilleadh le teacht: tá €661m breise ar fáil anois mar "Dheontais don tosú". Tig le taighdeoirí tús-ghairmréime cur isteach ar dheontas chuig an CET English ón 20 Iúil amach.

Tá glao an CET ar thograí tionscadail mar chuid den infheistíocht is mó riamh ón AE do thaighde is do nuáil: beagnach €6.4bn don fhás cliste is do phoist.

Sa phacáiste, a fógraíodh an 19 Iúil, tá raon ollmhór disciplíní eolaíochta, réimsí beartais poiblí agus earnálacha tráchtála. Bronnfar deontais trí ghlaonna ar thograí agus trí luachálacha le linn na 14 mhí romhainn agus meastar go gcruthóidh siad breis is 165 000 post.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links