Sökväg

EU presenterar IT-agenda - 19/05/2010

Forskare framför sin dator© EU

IT och telekom är viktiga inslag i EU:s strategi för att få fart på tillväxten och ta itu med framtidsfrågor som klimatet och den åldrande befolkningen.

Kommissionen har lagt fram en femårig agenda för IT- och telekombranschen med ambitiösa planer på hur man ska utnyttja den digitala ekonomins möjligheter.

Den digitala agendan English ingår i Europa 2020-strategin DeutschEnglishfrançais , EU:s handlingsplan för högre tillväxt under de kommande tio åren. Strategin är uppbyggd kring sju huvudinitiativ och den digitala agendan är det första att sjösättas - ett tecken på hur viktig agendan är.

Framstegen på IT-området har bidragit till den ökade produktiviteten i EU under de senaste 15 åren. "Men EU skördar ännu inte frukten av den digitala eran", konstaterar IT-kommissionär Neelie Kroes.

Siffrorna talar sitt tydliga språk.

En tredjedel av EU:s invånare har aldrig använt Internet, trots att handel och tjänster har flyttat ut på nätet. Jämfört med EU investar USA dubbelt så mycket i IT-forskning. Endast 1 % av invånarna i EU har snabba fiberanslutningar, jämfört med 12 % i Japan och 15 % i Sydkorea.

I planen förespråkar man en större användning av IT inom alla samhällssektorer. Den innehåller sju mål, t.ex. att undanröja hinder för affärer över gränserna. Sådana hinder kan förklara varför amerikanerna laddar ner musik fyra gånger så ofta som européerna.

För att ge tillgång till lagligt webbinnehåll, vill kommissionen förenkla klareringen av upphovsrätter och licensgivning över gränserna. Man vill också underlätta för e-betalningar och e-fakturering.

En annan prioritering är att påskynda utbyggnaden av snabbt Internet. Kommissionen vill stimulera investeringar i bredband och fibernät.

Många är tveksamma till den nya tekniken, eftersom de är oroliga för sin personliga säkerhet. Kommissionen vill därför införa stängare regler för skydd av personuppgifter. I framtiden blir kanske webbplatsansvariga skyldiga att informera sina besökare om säkerhetsbrister som kan vara ett hot mot deras personuppgifter.

I planen efterlyser man också mer påhittiga IT-lösningar för t.ex. klimatarbetet och det växande antalet äldre. Energieffektiv belysning och telemedicin lyfts fram som exempel. Ett annat exempel är elektroniska nycklar, så att vi kan komma åt våra patientjournaler på nätet.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar