Navigačný riadok

EÚ predstavuje svoju digitálnu agendu - 19/05/2010

Výskumný pracovník pred obrazovkou počítača © EU

Informačné a komunikačné technológie sú hlavnými prvkami stratégie EÚ zameranej na podporu hospodárskeho rastu a riešenie rozsiahlych výziev akými sú zmeny klímy a starnutie obyvateľstva.

Komisia dnes predstavila svoj päťročný program v oblasti telekomunikácií, ktorý obsahuje ambiciózne opatrenia na podporu využívania digitálnych technológií.

Digitálna agenda English je súčasťou stratégie Európa 2020 DeutschEnglishfrançais , ktorou sa EÚ usiluje o zvýšenie hospodárskeho rastu v budúcom desaťročí. Zo siedmich kľúčových iniciatív stratégie sa ako prvá realizuje digitálna agenda, z čoho možno usudzovať, aký veľký význam pripisuje Únia tejto oblasti.

Počas uplynulých 15 rokov stál rozvoj informačných a komunikačných technológií za rastom európskej produktivity. Podľa komisárky Neelie Kroesovej však Európa ešte stále nevyužila všetky možnosti digitálnej éry.

Čísla hovoria samy za seba.

Aj keď je on-line k dispozícii čoraz viac obchodných a iných služieb, približne 30 % Európanov ešte nikdy nepoužilo internet. Spojené štáty investujú do výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií dvakrát viac ako Európa. Len 1 % Európanov má v súčasnosti rýchle internetové pripojenie pomocou optických vlákien v porovnaní s 12 % Japoncov a 15 % Juhokórejčanov.

Digitálna agenda slúži na podporu rozsiahlejšieho využitia informačných technológií vo všetkých odvetviach. Uvádza sa v nej sedem cieľov - prvým z nich je odstránenie bariér, ktoré bránia cezhraničnému podnikaniu. Takéto prekážky sú príčinou toho, prečo sa v Spojených štátoch v súčasnosti sťahuje štyrikrát viac hudby ako v EÚ.

V záujme otvorenia prístupu k legálnemu on-line materiálu Komisia plánuje zjednodušenie autorskoprávnych pravidiel a cezhraničného poskytovania licencií. Jej cieľom je aj uľahčenie elektronických platieb a fakturácie.

Ďalšou prioritou je urýchlenie zavádzania vysokorýchlostného internetu. Komisia chce stimulovať investície do širokopásmového a optického internetu.

Mnoho Európanov nemá dôveru k novým technológiám, pretože sa obávajú o svoje súkromie. Komisia sa bude preto snažiť o prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov. Je možné, že v budúcnosti budú musieť prevádzkovatelia internetových stránok informovať používateľov o porušeniach bezpečnosti, ktoré mali vplyv na ich údaje.

Plán taktiež podporuje širšie využívanie informačných technológií pri riešení takých otázok, akými sú zmeny klímy a starnúce obyvateľstvo. Ako príklady sa uvádzajú energeticky efektívne osvetlenie a telemedicína. Predpokladá sa aj zavedenie elektronických kľúčov pre prístup k lekárskym záznamom.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy