Kruimelpad

EU maakt haar digitale agenda bekend - 19/05/2010

Onderzoeker voor computerscherm © EU

IT en communicatietechnologie zijn cruciale elementen in de strategie van de EU om de economische groei te stimuleren en moeilijke problemen, zoals klimaatverandering en vergrijzing, aan te pakken.

De Commissie heeft vandaag een ambitieus vijfjarenplan voor de telecommunicatie-industrie bkendgemaakt, dat de informatietechnologie in Europa vrij baan moet geven.

Deze "digitale agenda English " maakt deel uit van de strategie Europa 2020 DeutschEnglishfrançais , het plan van de EU om de economische groei in het komende decennium aan te zwengelen. Het is het eerste van de zeven grote initiatieven van de strategie, wat aangeeft hoe belangrijk de EU dit aspect vindt.

Door de ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie is de productiviteit in Europa al 15 jaar aan het groeien. Maar volgens EU-commissaris Neelie Kroes kan Europa nog veel meer munt slaan uit het digitale tijdperk.

De cijfers spreken boekdelen.

Bijna een op drie Europeanen was nog nooit op internet, terwijl meer en meer bedrijven en diensten online gaan. De Verenigde Staten investeren dubbel zoveel als Europa in ICT-onderzoek. In Europa heeft amper 1% van de bevolking een internetverbinding via glasvezel, tegenover 12% in Japan en zelfs 15% in Zuid-Korea.

De EU wil het gebruik van informatietechnologie in de hele samenleving stimuleren. In de agenda worden zeven doelstellingen genoemd, te beginnen met het opheffen van alle obstakels voor grensoverschrijdende handel. Die obstakels verklaren bijvoorbeeld mede waarom in de VS vier keer zoveel muziek wordt gedownload als in de EU.

Door de regels voor auteursrechten en grensoverschrijdende licenties te vereenvoudigen, wil de EU het gemakkelijker maken legaal inhoud te downloaden. Ook elektronische facturen en betalingen moeten eenvoudiger kunnen.

Een andere prioriteit is het versneld invoeren van snel internet. De EU wil investeringen in breedband- en glasvezelnetwerken aanmoedigen.

Veel Europeanen zijn bezorgd dat de nieuwe technologie hun privacy aantast. Daarom wil de EU strengere regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Websitebeheerders zullen in de toekomst kunnen worden verplicht hun bezoekers in te lichten over veiligheidslekken met persoonsgegevens.

De EU wil bovendien dat voor problemen zoals de klimaatverandering en de vergrijzing creatiever gebruik wordt gemaakt van IT-oplossingen. Energie-efficiënte verlichting en telegeneeskunde zijn maar enkele voorbeelden. Gepland wordt ook de invoering van elektronische sleutels voor medische dossiers.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links