Navigācijas ceļš

ES nāk klajā ar digitalizācijas programmu - 19/05/2010

Zinātnieks datorekrāna priekšā © ES

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir galvenie elementi ES stratēģijā, ar kuras palīdzību paredzēts izvērst ekonomikas izaugsmi un risināt tādus būtiskus jautājumus kā klimata pārmaiņas un sabiedrības novecošanās.

Komisija, nule nākusi klajā ar telekomunikāciju piecu gadu programmu, sola netaupīt spēkus, lai izvērstu Eiropas digitālo potenciālu.

Digitalizācijas programma English ietilpst stratēģijā "Eiropa 2020" DeutschEnglishfrançais — ar tās palīdzību ES vēlas stimulēt izaugsmi turpmāko desmit gadu laikā. Digitalizācijas programma ir pirmā no pavisam septiņām stratēģijas iniciatīvām, kas tiek ieviesta. Tas liecina par to, cik lielas cerības uz to liktas.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība pēdējo 15 gadu laikā ir krietni palielinājusi darba ražīgumu Eiropā. Tomēr Eiropa vēl nav izmantojusi pilnīgi visas digitālā laikmeta priekšrocības, saka komisāre Nēlī Krusa.

Skaitļi runā paši par sevi.

Apmēram 30 % Eiropas iedzīvotāju nekad nav lietojuši internetu, lai gan tirdzniecība un pakalpojumi aizvien vairāk iecienījuši virtuālo vidi. ASV iegulda informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā divreiz vairāk līdzekļu nekā Eiropa. Tikai 1 % eiropiešu interneta pieslēgumam izmanto ātrgaitas optisko kabeli (salīdzinājumam — Japānā to dara 12 %, bet Dienvidkorejā 15 % iedzīvotāju).

Jaunajā plānā paredzēts visos sabiedrības slāņos plašāk izmantot informācijas tehnoloģijas. Tālab noteikti septiņi mērķi — sākot no šķēršļu likvidēšanas un beidzot ar pārrobežu uzņēmējdarbības stimulēšanu. Par šādu šķēršļu pastāvēšanu liecina kaut vai tas, ka ASV mūziku lejupielādē četrreiz vairāk nekā ES.

Lai uzlabotu piekļuvi legāliem interneta materiāliem, Komisija plāno vienkāršot noteikumus par autortiesībām un starptautisku licenču izsniegšanu. Tā vēlas arī atvieglot elektronisko maksājumu un rēķinu sistēmu.

Vēl viena prioritāte ir ātrgaitas internets. Komisija vēlas mudināt investēt platjoslas un optisko kabeļu interneta tīklos.

Daudzi cilvēki pret jaunajām tehnoloģijām izturas skeptiski, raizēdamies par privātās dzīves neaizskaramību. Komisija izstrādās stingrākus noteikumus par personas datu aizsardzību. Nākotnē tīmekļu vietņu uzturētājiem, iespējams, vajadzēs informēt lietotājus, ja sistēmā būs notikusi ielaušanās, kuras rezultātā būs apdraudēti viņu dati.

Plāns paredz arī radošāk izmantot IT risinājumus tādās jomās kā klimata pārmaiņas un sabiedrības novecošanās. Uzskatāmi piemēri ir energoefektīvs apgaismojums un telemedicīnas pakalpojumi. Paredzēts izstrādāt elektroniskās atslēgas, lai piekļūtu slimības vēsturei.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites