Cosán nascleanúna

Nochtann AE a chlár digiteach - 19/05/2010

Taighdeoir os comhair scáileán ríomhaire © EU

Eochairmhíreanna i straitéis an AE chun tacú le fás geilleagrach is aghaidh a thabhairt ar mhórdhúshláin amhail athrú na haeráide is aosú an daonra is ea TF and teicneolaíocht na cumarsáide.

Nocht an Coimisiún clár cúig bliana do thionscal na teileachumarsáide inniu, ag geallúint iarrachtaí uaillmhianacha chun tualaing dhigiteach na hEorpa a dhíscaoileadh.

Tá an clár digiteach English mar chuid de straitéis 2020 na hEorpa DeutschEnglishfrançais , plean an AE chun fás níos airde a spreagadh sna deich mbliana atá romhainn. As 7 mórthionscnamh na straitéise, is é an clár digiteach an chéad cheann a seoladh - comhartha dá thábhacht.

Chuir cora i dteicneolaíocht na faisnéise is na cumarsáide go mór le méadú táirgeachta san Eoraip le 15 bliana anuas. Ach níl an Eoraip fós a baint lántairbhe as an ré dhigiteach, arsan Coimisinéir Neelie Kroes.

Is léir sin ó na figiúirí.

Tá 30% de na hEorpaigh nár úsáid an tIdirlíon riamh, fiú is tráchtáil agus seirbhísí anois ar líne mó sa mhó. Infheistíonn SAM a dhá oiread i dtaighde TFC seachas an Eoraip. Níl ach 1% na nEorpach a bhfuil nasc Idirlín tapa, snáithín-bhunaithe acu, i gcomparáid le 12% na Seapánach agus 15% de phobal na Cóiré Theas.

Molann an plean breis úsáide TF i ngach earnáil na sochaí. Aithnítear seacht gcuspóir, ag tosú le baic ar ghnó trasteorann a dhíbirt. Cabhraíonn roinnt bac chun a thuiscint cad chuige go bhfuil ceithre oiread íoslódáil ceoil i SAM seachas san AE.

Chun rochtain ar inneachar dlíthiúil ar líne a oscailt, tá faoin gCoimisiún cead cóipchirt is ceadúnais thrasteorann a shimpliú. Fairis sin, teastaíonn uaidh íocaí is billí leictreonacha a éascú.

Tosaíocht eile is ea luas a chur leis an nglacadh leis an Idirlíon ardluais. Tá faoin gCoimisiún infheistíocht sna líonraí leathanbhanda is snáithín-bhunaithe a chothú.

Bíonn cuid mhaith Eorpach braiteach faoi na nuatheicneolaíochtaí chun a bpríobháideacht a chosaint. Iarrfaidh an Coimisiún rialacha níos déine chun sonraí pearsanta a chosaint. Amach anseo, b'fhéidir go mbeadh ar oibreoirí suímh ghréasáin úsáideoirí a chur ar an eolas faoi sháruithe slándála maidir lena gcuid sonraí.

Chomh maith leis sin, iarrtar sa phlean go gcumfaí réitigh níos cruthaithí ar cheisteanna amhail athrú na haeráide is aosú an daonra. Mar shamplaí luaitear soilsiú fuinneamh-thíosach agus teilea-mhíochaine. Meastar go ndéanfar eochracha leictreonacha a fhorbairt chun rochtain ar thaifid leighis.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links