Navigatsioonitee

Avalikustati ELi digitaalne tegevuskava - 19/05/2010

Teadlane arvutiekraani ees © EU

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad on põhielemendid ELi strateegias, mille eesmärk on majanduskasvu suurendamine ning tegelemine selliste tõsiste probleemidega nagu kliimamuutused ja vananev elanikkond.

Komisjon avalikustas täna telekommunikatsioonitööstuse viieaastase tegevuskava, lubades ambitsioonikaid jõupingutusi Euroopa digitaalse potentsiaali ärakasutamiseks.

Digitaalne tegevuskava English on osa Euroopa 2020. aasta strateegiast DeutschEnglishfrançais , mis kujutab endast ELi kava majanduskasvu suurendamiseks järgmise kümne aasta jooksul. Digitaalne tegevuskava on esimene seitsmest strateegias esitatud algatusest, mis annab tunnistust selle olulisusest.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng on olnud Euroopa tootlikkuse kasvu mootoriks juba viimased 15 aastat. Digitaalarengu volinik Neelie Kroesi sõnul ei kasuta aga Euroopa ikka veel ära digitaalajastu kõiki hüvesid.

Arvud räägivad enda eest.

Kuigi üha suurem osa kaubandusest ning teenustest kolib üle internetti, ei ole ligi 30% eurooplastest seda kunagi kasutanud. USAs investeeritakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alasesse teadustegevusse kaks korda enam kui Euroopas. Kiire kiudoptiline internetiühendus on vaid 1% eurooplastest, samas aga 12% jaapanlastest ja 15% lõuna-korealastest.

Tegevuskava toetab infotehnoloogia laialdasemat kasutust ühiskonna kõigis valdkondades. Seatakse seitse eesmärki, alustades piiriülest ettevõtlust takistavate tõkete kõrvaldamisest. Sellised tõkked aitavad selgitada, miks laaditakse USAs alla neli korda rohkem muusikat kui ELis.

Juurdepääsu avamiseks seaduslikule võrguinfosisule kavatseb komisjon lihtsustada autoriõiguste andmist ning piiriülest litsentsimist. Samuti soovib ta teha lihtsamaks elektrooniliste maksete teostamise ja arvete esitamise.

Üheks eesmärgiks on ka kiire internetiühenduse leviku hoogustamine. Komisjon soovib edendada investeeringuid lairibaühendusse ja kiudoptilistesse võrkudesse.

Paljud eurooplased on uue tehnoloogia suhtes skeptilised, tundes muret oma isikuandmete puutumatuse pärast. Komisjon soovib kehtestada rangemad isikuandmete kaitse eeskirjad. Tulevikus võivad veebioperaatorid olla kohustatud teavitama kasutajaid nende isikuandmetega seotud turvanõuete rikkumistest.

Kavas kutsutakse ka üles kasutama IT-lahendusi endisest loovamalt selliste küsimustega tegelemiseks nagu kliimamuutused ja vananev elanikkond. Näidetena tuuakse välja energiatõhus valgustus ja telemeditsiin. Nähakse ette elektrooniliste võtmete väljaarendamist juurdepääsuks meditsiinilistele andmetele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad