Navigatsioonitee

Veel riike toetab autode ohutusvahendit eCall - 04/05/2010

Idee varustada autod automaatse SOS-süsteemiga kogub Euroopas toetajaid.

Veel seitsme Euroopa riigi valitsused on andnud nõusoleku toetada ELi algatust varustada uued autod seadmega, mis võimaldaks õnnetuse korral automaatset hädaabikõnet.

Belgia, Bulgaaria, Luksemburg, Malta, Poola, Rumeenia ja Taani on siiani viimased, kes on allkirjastanud komisjoniga mittesiduva leppe võtta kasutusele autodesse sisseehitatud hädaabikõne süsteem eCall English .

Nüüd on Euroopas kokku 25 sellist riiki, kes on kohustunud sellise süsteemi kasutusele võtma. Nende hulgas on ka ELi mittekuuluvad riigid Island, Norra ja Šveits. Euroopa autotootjad ja mobiilsideoperaatorid on andnud süsteemile oma toetuse, täites seega veel ühe tingimuse, mis on vajalik süsteemi ulatuslikuks kasutuselevõtmiseks.

Vaatamata kasvavale toetusele ei ole viis aastat pärast kampaania algust süsteem eCall veel kasutusel üheski ELi liikmesriigis. Komisjon on kutsunud liikmesriikide valitsusi üles võtma eCall kiiremas korras kasutusele, kuid mõned riigid on vihjanud süsteemi kõrgele hinnale (umbes 100 eurot auto kohta). Teised on olnud aeglased oma häirekeskuste uuendamisel ning vajalike päästetöötajate koolitamisel.

Tugeva kokkupõrke korral valib eCall-seade automaatselt Euroopa hädaabinumbri 112 ning teavitab päästetöötajaid auto asukohast. Kõne saab võtta ka ise nupule vajutades.

Mõlemal juhul luuakse auto ja päästekeskuse vahel lisaks automaatsele andmesidele ka häälühendus. Nii on juhil ja kaasreisijatel, kes on võimelised küsimustele vastama, võimalik anda õnnetuse kohta lisateavet.

Kui süsteem võetaks kogu Euroopas kasutusele, säästaks see aastas 2500 inimelu ning vähendaks raskete vigastuste osakaalu vähemalt 15 protsenti. Kättesaadavate andmete kohaselt hukkus 2008. aastal Euroopa teedel umbes 39 000 inimest.

Algatus hõlmab ainult uusi autosid, EL ei eelda olemasolevate autode ümberehitamist.

Kolme viimase aasta jooksul on EL eraldanud 160 miljonit eurot infotehnoloogia alasteks teadusuuringuteks, et parandada transporditeenuste ohutust ja kvaliteeti.

eCall - lisateave English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad