Sökväg

Enklare söka forskningsbidrag - 30/04/2010

Forskare undersöker provrör © EU

EU-kommissionen vill göra det lättare att söka EU-bidrag för forskning och redovisa pengarna.

Många forskare tycker att det är onödigt krångligt att söka EU-bidrag DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski för sina projekt, särskilt forskare som arbetar för småföretag. De klagar också över att ansökningstiden är för kort och att pengarna kommer för sent.

Nu föreslår EU-kommissionen nya regler som ska göra det lättare att söka bidrag och redovisa utgifter.

Förslaget English innebär bland annat nya datasystem och förenklad administration, så att reglerna kan tillämpas konsekvent och ansökningsomgångarna publiceras i god tid. En expertgrupp ska följa upp de nya reglerna för att se om de leder till en förbättring.

Kommissionen vill också ändra på EU:s principer för att bevilja bidrag i stort, inte bara till forskning. Om förslaget godkänns, behöver de som får bidrag inte längre redovisa alla enskilda utgifter för sina projekt. Redovisningsmetoderna kommer också att anpassas till de metoder som används för forskningsfinansiering i EU-länderna.

I sin nya ekonomiska tioårsstrategi framhåller EU hur viktig forskningen är för att vi ska kunna ta oss ur den ekonomiska krisen och uppnå långsiktig tillväxt. Ett av målen är att öka forskningsanslagen till 3 % av EU:s BNP för att locka hit framstående forskare och innovativa företag.

Vid EU:s toppmöte i höst kommer forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn att presentera sina förslag på hur målet ska nås. Hon kommer att ta upp flera av framtidens stora utmaningar, t.ex. klimatförändringen, livsmedelsförsörjningen och den åldrande befolkningen.

EU har anslagit 50,5 miljarder euro till forskning under 2007-2013. Kärnforskningen har dock en separat budget på 2,7 miljarder euro under 2007-2011.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar