Navigačný riadok

Financovanie výskumu bez byrokratických prekážok - 30/04/2010

Vedecký pracovník skúma skúmavky © EU

Nové vykonávacie pravidlá a účtovné postupy pre poskytovanie prostriedkov EÚ na výskum.

Mnoho výskumných pracovníkov považuje postupy na získavanie financií DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski z rozpočtu EÚ pre svoje projekty za nejednotné a príliš zložité. Takisto sa sťažujú na krátke termíny na zasielanie prihlášok v rámci výziev na predkladanie návrhov v oblasti výskumu a na prieťahy pri poukazovaní finančných prostriedkov v rôznych fázach projektov.

Komisia pripustila, že účasť na projektoch financovaných EÚ sa stala zložitá a preto v súčasnosti navrhuje nové pravidlá so zámerom zjednodušiť podávanie prihlášok a správu grantov.

Jadrom plánu English je využitie nových počítačových systémov, zjednodušenie administratívnych postupov, zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel a primerané načasovanie uverejňovania výziev. Skupina expertov bude sledovať uplatňovanie nových pravidiel a zisťovať, či priniesli zlepšenie situácie.

Radikálnejšie zmeny by mal priniesť samostatný návrh na revíziu spôsobu, akým EÚ rozhoduje o použití všetkých finančných prostriedkov, nielen v oblasti výskumu. V prípade jeho schválenia by sa v rámci projektov nemuseli dopodrobna vykazovať úplne všetky výdavky. Aj účtovné postupy by sa mali zosúladiť s postupmi používanými na výskumné projekty v členských štátoch EÚ.

V novej hospodárskej stratégii EÚ zdôrazňuje význam výskumu ako východiska z recesie a nástroja na dlhodobý rast. Jedným z jej cieľov je navŕšiť výdavky na výskum na úroveň 3 % HDP Únie so zámerom prilákať špičkových vedcov a inovatívne spoločnosti.

Samotná EÚ vyčlenila na výskum 50,5 miliardy EUR, ktoré sa majú vynaložiť počas finančného obdobia rokov 2007 až 2013. V tejto sume nie sú zarátané výdavky na výskum v oblasti jadrovej energie so samostatným rozpočtom vo výške 2,7 mld. EUR na roky 2007 - 2011.

Komplikované pravidlá však odrádzajú mnohých vedcov, najmä tých, ktorí pracujú pre malé a stredné podniky. Zmeny sa zameriavajú najmä na túto skupinu.

Komisárka pre výskum Máire Geoghegan-Quinnová pripravuje odporúčania o tom, ako môže EÚ dosiahnuť 3 %-ný cieľ. Predstaví ich na samite EÚ na jeseň tohto roku. Pri ich príprave sa zohľadnia "veľké výzvy", ktorým čelí spoločnosť, ako sú zmeny klímy, potravinová bezpečnosť a starnutie obyvateľstva.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy