Ścieżka nawigacji

Mniej biurokracji przy finansowaniu badań naukowych - 30/04/2010

Naukowiec obserwujący próbówki © EU

Nowe zasady i metody rachunkowości w zakresie finansowania badań naukowych

Wielu naukowców uważa, że procedury umożliwiające pozyskanie funduszy UE na różnego rodzaju projekty badawcze są niespójne i zbyt skomplikowane. Niektórzy narzekają również na krótkie terminy na odpowiedź na zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie badań naukowych i opóźnienia w otrzymywaniu pieniędzy na różnych etapach projektów.

Komisja zdaje sobie sprawę, że udział w projektach finansowanych przez UE nie jest łatwy, dlatego przedstawiła propozycję nowych przepisów, które mają ułatwić ubieganie się o dotacje i zarządzanie nimi.

Strategia English zakłada m.in. wprowadzenie nowych systemów komputerowych, uproszczenie procedur administracyjnych, zapewnienie spójnego stosowania zasad oraz publikowanie zaproszeń do składania wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem. Powołano grupę ekspertów, która ma monitorować nowe zasady i oceniać ich skuteczność.

W drugiej części strategii przedstawiono bardziej radykalne propozycje dotyczące zmiany sposobu, w jaki UE rozdziela wszystkie środki finansowe, nie tylko w dziedzinie badań naukowych. Jeśli zostaną one zaakceptowane, nie będzie już trzeba osobno rozliczać każdej pozycji wydatków w ramach projektów, a w odniesieniu do finansowania unijnego można będzie stosować te same metody rachunkowości, które są wymagane w przypadku krajowego finansowania badań.

W swej nowej strategii gospodarczej na najbliższe 10 lat UE podkreśla znaczenie badań dla wyjścia z recesji i zapewnienia długotrwałego wzrostu gospodarczego. Jednym z jej celów jest zwiększenie wydatków na badania do 3 proc. unijnego PKB, tak aby przyciągnąć do Europy najlepszych naukowców i innowacyjne firmy.

W okresie finansowania 2007-2013 UE przeznaczyła na badania 50,5 mld euro. Kwota ta nie obejmuje środków na badania jądrowe, które w latach 2007-2011 wyniosą ponad 2,7 mld euro.

Jednak skomplikowane zasady zniechęcają wielu badaczy do ubiegania się o finansowanie, zwłaszcza tych, którzy pracują w małych firmach. Proponowane zmiany zostały opracowane m.in. z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Komisarz do spraw badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn przygotowuje zalecenia, które mają pomóc UE osiągnąć wyznaczony cel, polegający na przeznaczeniu 3 proc. PKB na badania i rozwój. Zostaną one przedstawione na szczycie UE na jesieni. Zalecenia dotyczą ważnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywności czy starzenie się społeczeństwa.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki