Cosán nascleanúna

Rómhaorlathas a ísliú i maoiniú taighde - 30/04/2010

Éolaí ag scrúdú promhadán © EU

Rialacha nua chun cur isteach agus nósanna imeachta cuntasaíochta do mhaoiniú AE don taighde.

Is iomaí taighdeoir a mheasann go bhfuil na nósanna imeachta chun maoiniú DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski a fháil ón AE dá dtionscadail róchasta, neamhréireach. Fairis sin, bíonn siad ag gearán faoi spriocdhátaí gearra chun glaonna ar thograí taighde a fhreagairt agus faoi mhoill sa mhaoiniú ag céimeanna éagsúla na dtionscadal.

Anois tá faoin gCoimisiún rialacha nua a mholadh d'fhonn bainistiú na ndeontas a éascú, á admháil dó gur casta anois páirt a ghlacadh i dtionscadail a mhaoiníonn an AE.

Sa phlean English tá córais nua ríomhairí a thabhairt isteach, nósanna imeachta riaracháin a shruthlíniú, a chinntiú go gcuirtear na rialacha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus glaonna ar thograí a fhoilsiú in am. Dhéanfadh painéal saineolaithe faireachán ar na rialacha nua féachaint an bhfeabhsaíonn siad cúrsaí.

Leagtar amach athruithe níos raidiciúla i moladh ar leith chun an tslí a leithdháileann an AE gach maoiniú a athbhreithniú, ní don taighde amháin. Má ghlactar leis, níor ghá níos mó gach mír costais i dtionscadal a liostú. Thabharfaí modhanna cuntasaíochta de réir na gcleachtas i dtíortha an AE maidir le maoiniú taighde.

Ina straitéis gheilleagrach 10 mbliana, leagann an AE béim ar thábhacht an taighde chun téarnamh ón gcúlú, agus don fhás fadtéarmach. Ar cheann dá chuid cuspóirí tá caiteachas ar thaighde a mhéadú go 3% d'OTI an AE, chun na taighdeoirí agus na cuideachtaí nuála is fearr a mhealladh.

Maidir leis féin, chuir an AE €50.5bn in áirithe do thaighde don tréimhse maoinithe 2007-13. Níl taighde núicléach san áireamh ansin, óir tá sé sin i mbuiséad eile €2.7bn i rith 2007-11.

Ach tá na rialacha casta ag cur drogaill ar a lán taighdeoirí, go háirithe iad siúd atá ag obair ar son na ngnóthas beag - ceann de phríomhspriocanna na n-athruithe atá á moladh.

Tá Coimisinéir an taighde, Máire Geoghegan-Quinn, ag ullmhú moltaí chun go mbainfidh an Eoraip an sprioc 3% amach, is cuirfear i láthair ag cruinniú mullaigh AE san fhómhar iad. Tabharfaidh siad aghaidh ar "mhór-dhúshláin" na sochaí, amhail athrú na haeráide, slándáil bia agus daonra atá ag dul in aois.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links