Navigatsioonitee

Vähem bürokraatiat teadustegevuse rahastamisel - 30/04/2010

Teadlane katseklaase uurimas © EU

Teadustegevuse ELi poolse rahastamise uued kohaldamiseeskirjad ja raamatupidamistavad.

Paljude teadlaste arvates on nende projektidele ELi rahastamise DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski saamiseks vajalikud menetlused ebaühtlased ja tarbetult keerulised. Samuti kaebavad nad selle üle, et tähtajad teadusalastele konkursikutsele reageerimiseks on liiga lühikesed ning kurdavad ka, et erinevates projektietappides esineb raha saamisel viivitusi.

Komisjon teeb ettepaneku uute eeskirjade kohta, mille eesmärk on muuta toetuste taotlemine ning nende haldamine lihtsamaks. Komisjon möönab, et osalemine ELi rahastatavates projektides on muutunud keeruliseks.

Kava English keskmes on uute arvutisüsteemide rakendamine ja haldusmenetluste ühtlustamine, tagades eeskirjade järjekindla kohaldamise ning konkursikutsete õigeaegse avaldamise. Uute eeskirjade mõju hakkab jälgima ekspertide rühm, et näha, kas need parandavad olukorda.

Teises ettepanekus on sätestatud veelgi radikaalsemad muudatused. Need hõlmavad kõigi (ja mitte üksnes teadusuuringutele mõeldud) ELi vahendite eraldamise korra läbivaatamist. Kui see heaks kiidetakse, siis ei pea projektide puhul enam kõiki kulutusi eraldi loetlema. Samuti viiakse raamatupidamistavad vastavusse nendega, mida rakendatakse ELi liikmesriikides teadusuuringute rahastamiseks.

Oma uues majandusstrateegias järgmiseks 10 aastaks rõhutab EL teadusuuringute olulisust majanduslangusest taastumise ja pikaajalise majanduskasvu seisukohast. Üks tema eesmärke on suurendada teadusuuringutele tehtavaid kulutusi 3%ni ELi SKPst, et olla atraktiivne tippteadlastele ja innovatiivsetele ettevõtetele.

Omalt poolt on EL rahastamisperioodiks 2007-2013 teadusuuringutele eraldanud 50,5 miljardit eurot. See ei hõlma tuumaenergiaalaseid teadusuuringuid, mille jaoks on ajavahemikuks 2007-2011 olemas 2,7 miljardi euro suurune eraldi eelarve.

Kuid keerulised eeskirjad peletavad eemale paljusid teadlasi, eelkõige neid, kes töötavad väikeettevõtete heaks, mis on kavandatavate muudatuste üheks peamiseks sihtmärgiks.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn valmistab ette soovitusi selle kohta, kuidas Euroopal oleks võimalik 3% eesmärk saavutada. Kõnealuseid soovitusi esitletakse sügisel toimuval ELi tippkohtumisel. Soovitused hõlmavad selliseid ühiskonda ähvardavaid suuri probleeme nagu kliimamuutused, toiduga kindlustatus ja vananev elanikkond.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad