Διαδρομή πλοήγησης

Λιγότερη γραφειοκρατία για τη χρηματοδότηση της έρευνας - 30/04/2010

Επιστήμονας εξετάζει δοκιμαστικούς σωλήνες © EU

Νέοι κανόνες εφαρμογής και νέες λογιστικές μέθοδοι για τη χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι διαδικασίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski από την ΕΕ για τα σχέδιά τους δεν είναι πάντα οι ίδιες και, επιπλέον, είναι αδικαιολόγητα περίπλοκες. Παραπονούνται επίσης για τις μικρές προθεσμίες που δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καθώς και για τις καθυστερήσεις στην καταβολή χρημάτων στα διάφορα στάδια των σχεδίων.

Η Επιτροπή, έχοντας διαπιστώσει πόσο περίπλοκη έχει γίνει η συμμετοχή σε ερευνητικά σχέδια χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προτείνει τώρα νέους κανόνες για ν' απλουστεύσει τη διαδικασία χορήγησης και διαχείρισης των κονδυλίων.

Το σχέδιο της Επιτροπής English προβλέπει στην εισαγωγή νέων συστημάτων υπολογιστών, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων και την έγκαιρη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα ελέγχει την αποτελεσματικότητα των νέων κανόνων.

Ριζικότερες αλλαγές προβλέπονται στο πλαίσιο μιας άλλης πρότασης για την αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίον η ΕΕ χορηγεί όλα τα κονδύλια, όχι μόνο αυτά που προορίζονται για την έρευνα. Αν η πρόταση γίνει δεκτή, δεν θα χρειάζεται πλέον να δηλώνεται ξεχωριστά κάθε κατηγορία δαπανών. Επίσης, οι λογιστικές μέθοδοι θα εναρμονιστούν με εκείνες που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Στη νέα της δεκαετή οικονομική στρατηγική η ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας για την ανάκαμψη από την ύφεση καθώς και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ένας από τους στόχους της είναι η αύξηση των δαπανών για την έρευνα στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ με σκοπό την προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η ΕΕ, από την πλευρά της, διαθέτει αποκλειστικά για έρευνα το ποσό των 50,5 δισ. ευρώ για την περίοδο χρηματοδότησης 2007-13. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την πυρηνική έρευνα, η οποία καλύπτεται από ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 2,7 δισ. ευρώ για το διάστημα 2007-11.

Όμως η περιπλοκότητα των κανόνων αποθαρρύνει πολλούς ερευνητές, και ιδίως εκείνους που εργάζονται για λογαριασμό μικρών επιχειρήσεων - στις οποίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση οι προτεινόμενες αλλαγές.

Η επίτροπος Έρευνας Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν εκπονεί αυτή τη στιγμή συστάσεις για το πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να επιτύχει τον στόχο του 3%, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ το προσεχές φθινόπωρο. Οι συστάσεις αυτές θα αφορούν τις "μεγάλες προκλήσεις" που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια και η γήρανση του πληθυσμού.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι