Cesta

Méně byrokracie ve financování výzkumu - 30/04/2010

Vědecká pracovnice kontroluje zkumavky © EU

Komise přichází s novými pravidly pro podávání přihlášek a účetními postupy ve financování výzkumu z EU.

Podle mnoha výzkumných pracovníků jsou postupy získávání finančních prostředků DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski EU na výzkumné projekty nejednotné a zbytečně složité. Stěžují si rovněž na to, že lhůty pro předkládání návrhů jsou příliš krátké a že v různých fázích projektu často obdrží finanční prostředky se zpožděním.

Komise přiznává, že financování výzkumných projektů ze strany EU je až příliš komplikované. Proto nyní navrhuje nová pravidla, která by měla žádosti o granty a jejich správu zjednodušit.

Tento plán English se týká zavedení nových počítačových systémů, zjednodušení administrativních postupů, zajištění důsledného dodržování pravidel a včasného zveřejňování výzev k předkládání návrhů. Používání nových pravidel bude sledovat skupina odborníků, kteří zjistí, zda povedou ke zlepšení situace.

Radikálnější změny se předpokládají v rámci dalšího návrhu, podle kterého se má zrevidovat způsob, jakým EU přiděluje ostatní finanční prostředky, nejen ty určené na výzkum. Pokud by byl tento návrh přijat, znamenalo by to, že v rámci projektů by se už nemusely vykazovat všechny jednotlivé položky. Také metody vedení účtů by se přizpůsobily metodám používaným při financování výzkumu v zemích EU.

Ve své nové 10leté hospodářské strategii EU zdůrazňuje důležitost výzkumu pro oživení ekonomiky a dlouhodobý růst. Jedním z cílů této strategie je zvýšit výdaje na výzkum na 3 % HDP Unie, aby se přilákali špičkoví výzkumní pracovníci a inovativní firmy.

Pro finanční období 2007-13 vyčlenila EU na výzkum 50,5 miliardy eur. Na jaderný výzkum je kromě toho určeno 2,7 miliardy eur pro období 2007-11.

Složitá pravidla odrazují mnoho výzkumných pracovníků, zejména ty, kteří pracují pro malé podniky, na které jsou navrhované změny zejména zaměřeny.

Evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová připravuje doporučení, jakým způsobem by Evropa mohla 3% cíle dosáhnout. Tato doporučení budou předložena vedoucím představitelům členských států ke schválení během podzimního summitu EU. Doporučení se budou týkat "velkých změn", kterým naše společnost čelí, jako jsou změna klimatu, zajišťování potravin a stárnutí obyvatel.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy