Навигационна пътека

Намаляване на бюрокрацията за финансиране на научни изследвания - 30/04/2010

Учен разглежда колби © ЕС

Нови правила за кандидатстване и нови процедури за отчет за финансирането от ЕС на научни изследвания.

Много изследователи намират процедурите за получаване на финансиране DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski от ЕС за своите проекти непоследователни и ненужно сложни. Освен това те се оплакват от кратките срокове за отговор на поканите за представяне на предложения за научни изследвания, както и от забавяния на плащанията на различни етапи от проектите.

Сега Комисията предлага нови правила, насочени към опростяване на процедурите за кандидатстване и управление на финансирането, като признава, че участието във финансирани от ЕС проекти е сложно.

Планът English е насочен към въвеждане на нови компютърни системи, модернизиране на административните процедури, гарантиране на последователното прилагане на правилата и своевременно публикуване на поканите за представяне на предложения. Група експерти ще наблюдават новите правила, за да преценят дали ефектът от тях е положителен.

В отделно предложение за преразглеждане на цялостното финансиране от ЕС са посочени и по-сериозни промени. Ако предложението бъде прието, това ще означава отпадане на задължението за разбивка на всички разходи. Методите за финансов отчет също ще бъдат адаптирани към използваните в държавите от ЕС методи при финансиране на научни изследвания.

В десетгодишната си икономическа стратегия ЕС подчертава значението на научните изследвания за възстановяване от рецесията и дългосрочен растеж. Една от нейните цели е увеличаване на финансирането за изследвания до 3 % от БВП на Съюза с цел да бъдат привлечени най-добрите изследователи и иновативни компании.

ЕС е определил бюджет от 50,5 млрд. евро за финансовия период 2007-2013 г. Тук не са включени ядрените изследвания, които имат собствен бюджет от 2,7 млрд. евро за периода 2007-2011 г.

Сложните правила обезкуражават много изследователи, особено работещите за малки предприятия - една от основните целеви групи на предложените промени.

Комисарят по научните изследвания Мойра Гейгън-Куин изготвя препоръки как Европа да постигне целта от 3 %, които ще бъдат представени на есенната среща на върха на ЕС. Препоръките ще вземат под внимание "големите предизвикателства", пред които е изправено обществото, като изменението на климата, продоволствената сигурност и застаряването на населението.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки