Sökväg

Lär dig mer om it! - 26/02/2010

Logotyp för e-kompetensveckan © EU

EU anordnar för första gången en särskild vecka för att locka fler till it-studier.

Ny teknik är viktig för den europeiska konkurrenskraften. Med bra it-kunskaper i bagaget är det lättare att hitta ett stimulerande jobb i en dynamisk arbetsmiljö.

Internet och ny teknik har radikalt förändrat vår vardag. Trots det visar en undersökning från 2005 att var tredje EU-invånare inte har några it-kunskaper alls.

Okunskapen är störst bland de äldre, men även i åldersgruppen 16–24 svarade över 10 % att de inte visste någonting om it. Ett annat problem är att allt färre unga väljer att studera informations- och kommunikationsteknik, vilket leder till brist på kompetent arbetskraft inom it-sektorn.

Informations- och kommunikationsteknik är viktig för all ekonomisk verksamhet. Tekniken förbättrar företagens resultat, produktivitet och innovationsförmåga. EU behöver folk med it-kunskaper för att kunna behålla sin konkurrenskraft och locka till sig investerare.

År 2007 antog därför EU-kommissionen ett långsiktigt handlingsprogram för att öka it-kompetensen. I en särskild kampanj har man informerat studenter, unga arbetstagare och småföretag om vad de har att vinna på bättre it-kunskaper. Kampanjen avslutas med Europaveckan för e-kompetens den 1–5 mars.

Omkring 300 000 deltagare väntas till evenemanget, då EU-kommissionen bland annat kommer att presentera resultatet av sitt handlingsprogram. Ny teknik är också en viktig del av den ekonomiska strategin ”EU 2020” som förespråkar en grön tillväxt som bygger på kunskap och innovation.

Läs mer om Europaveckan för e-kompetens

E-kompetens för 2000-talet DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar