Navigatsioonitee

Go digital! - 26/02/2010

E-oskusi käsitleva nädala logo © EL

EL korraldab esmakordselt e-oskuste nädala

Uus tehnoloogia on Euroopa konkurentsivõime seisukohalt hädavajalik. Heal tasemel infotehnoloogiaalased oskused avavad ukse huvitavatele töökohtadele dünaamilises keskkonnas.

Internet ja uued tehnoloogiad on muutnud meie elustiili. Hiljutisest uuringust selgub, et 2005. aastal ei omanud rohkem kui kolmandik eurooplastest mitte mingisuguseid informaatikaalaseid oskusi.

Arvutialased teadmised puuduvad eelkõige vanemal põlvkonnal, ent ka üle 10 % noortest vanuses 16 – 24 tunnistavad, et neil puuduvad sellekohased teadmised. Lisaks sellele asub üha vähem noori õppima infotehnoloogia ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eriala, mis on tekitanud suure vajaduse kõnealuse kvalifitseeritud tööjõu järele asjaomases sektoris.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat läheb vaja kõikides majandusharudes. See aitab kaasa ettevõtete edukusele ning on innovatsiooni- ja tootlikkuse kasvu allikaks. ELil on vajaka kvalifitseeritud tööjõust asjaomases valdkonnas, keda oleks vaja konkurentsivõime säilitamiseks ning investorite juurde meelitamiseks.

Sellest tulenevalt võttis Euroopa Komisjon 2007. aastal vastu pikaajalise tegevuskava julgustamaks e-oskuste omandamist. Korraldati ka teadlikkuse tõstmise kampaania info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poolt pakutavate rohkete võimaluste kohta õpilastele, noortele spetsialistidele ning VKEdele. Kõnealune algatus kulmineerub e-oskusi käsitleva Euroopa nädalaga, mis toimub 1.–5. märtsini.

Euroopa Liidus nimetatud nädala jooksul korraldatavatele arvukatele üritustele oodatakse enam kui 300 000 osalejat. Komisjon esitab selle raames ka e-oskusi käsitleva tegevuskava tulemused. Uued tehnoloogiad on samuti Euroopa tulevase majandusstrateegia (Euroopa 2020) keskmes, mille eesmärgiks on teadmistel ja innovatsioonil põhinev säästlik majanduskasv.

Lugege lisaks e-oskusi käsitleva Euroopa nädala kohta

E-oskused XXI sajandiks DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad