Navigačný riadok

Premysli si, čo zverejníš! - 09/02/2010

Podľa správy EÚ poskytuje 50 % tínedžerov na internete svoje osobné údaje bez toho, aby sa nejako chránili pred ich zneužitím.

Minulý rok vo februári Komisia sprostredkovala dohodu o bezpečnejšom internete s 18 poprednými internetovými spoločnosťami. Najnovšia správa však ukazuje, že reálne skutky nie sú vždy uspokojivé.

Spomínané spoločnosti sa na základe tejto dobrovoľnej dohody zaviazali zvýšiť ochranu detí na internete pri využívaní niektorej z 25 sociálnych sietí, ako sú napr. Facebook, MySpace a YouTube. K pôvodným 18 signatárom dohody sa v júni 2009 pridali ďalšie dve spoločnosti.

Väčšina týchto spoločností ponúka svojim používateľom možnosť blokovať prístup iných používateľov k svojmu profilu, vymazať neželaný obsah a nastaviť si úroveň súkromia (t. j. regulovať prístup iných k vlastným údajom). Zároveň ponúkajú bezpečnostné tipy pre neplnoletých, v niektorých prípadoch sú však tieto informácie ťažko prístupné alebo málo zrozumiteľné.

Podľa správy, ktorú si Komisia dala vypracovať pri príležitosti dňa bezpečného internetu English (10. február), viac ako polovica spoločností nedodržala svoj sľub štandardne prednastaviť profily a kontaktné zoznamy používateľov mladších ako 18 rokov tak, aby neboli prístupné pre verejnosť. Väčšina lokalít navyše stále umožňuje vyhľadávanie profilov neplnoletých pomocou vyhľadávačov. A aj keď na väčšine stránok nájdete odkaz pre používateľov, na ktorom môžete nahlásiť sťažnosť, resp. požiadať o pomoc, iba pár z nich na tieto prosby bežne odpovedá.

„Európska komisia tieto spoločnosti v minulom roku vyzvala, aby konali, a som rada, že mnohé z nich na túto výzvu reagovali,“ uviedla komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a média Viviane Redingová. „Očakávam však, že všetky spoločnosti urobia viac.“

Osobitná štúdia, ktorú vypracovala Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií English , obsahuje odporúčania ako znížiť riziká pri zverejňovaní informácií vo virtuálnom priestore.

Sociálne siete sú čoraz populárnejšie a to najmä medzi mladými. Tieto digitálne sklady osobných údajov budia vo svojich používateľoch pocit, že sú medzi najbližšími priateľmi, hoci v skutočnosti si údaje o nich môžu prečítať milióny ľudí. Používatelia sa vystavujú riziku, že ich údaje budú zneužité napríklad na reklamné či sexuálne účely.

Ochrana osobných údajov a súkromia patrí medzi práva zakotvené v právnych predpisoch EÚ, a preto je v záujme Únie, aby zaručila bezpečnosť na internete.

Viac o programe EÚ pre bezpečnejší internet English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy