Cosán nascleanúna

Smaoinigh roimh phostáil! - 09/02/2010

50% de dhéagóirí ag postáil eolais phearsanta ar an ngréasán gan fios na n-iarmhairtí acu, adeir staidéar.

Bliain d'éis don Choimisiún comhaontú faoi shábháilteacht Idirlín a eagrú le 18 mórchuideachta gréasáin, níl na torthaí thar mholadh beirte, deir tuarascáil.

Faoin gcomhaontú toildheonach, gheall na cuideachtaí cosaintí do pháistí a úsáideann aon cheann de 25 suíomh líonraíochta sóisialta, ina measc Facebook, MySpace agus YouTube. Ghlac dhá ghnóthas eile leis an scéim i Meitheamh.

Bliain níos déanaí, tugann formhór na gcuideachtaí an rogha chun úsáideoirí a bhlocáil, inneachar a dhíbirt, nó a chinneadh cé a chífidh cén rud. Cuireann an tromlach leidí sábháilteachta do mhionaoisigh ar fáil, cé gur dothuigthe nó dofhaighte a bhíonn an t-eolas sin ar uairibh.

Ach taispeánann tuarascáil an Choimisiúin, do Lá na Sábháilteachta Idirlín English , nár chomhlíon breis is leath na gcuideachtaí a ngeallta go gcinnteoidís go bhfanfadh an socrú réamhdhéanta do phróifílí is do liostaí teagmhála "príobháideach" d'úsáideoirí faoi bhun a 18. Thairis sin, ceadaíonn a lán suíomh d'innill cuardaigh próifílí do mhionaoisigh a fháil. Agus cé go dtugann formhór na suíomh nasc d'úsáideoirí chun ciapadh a thuairisciú, is beag acu a fhreagraíonn gearáin mar ghnáthnós.

“Spreag an Coimisiún Eorpach cuideachtaí chun gnímh anuraidh, is tá áthas orm gur ghlac a lán acu leis an iarratas," arsa Coimisinéir Shochaí na Faisnéise, Viviane Reding. "Táim ag dréim, ámh, go ndéanfadh gach cuideachta níos mó."

Molann staidéar eile ón nGníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Faisnéise English slite chun baol na postála eolais ar líne a íoslaghdú.

Is mó an tóir atá ar shuímh líonraíochta shóisialta, go háirithe i measc na n-óg. Misníonn na hollstóir faisnéise príobháidí sin úsáideoirí lena bhrath gur fara scata beag cairde atá siad nuair a d'fhéadfadh na milliúin daoine bheith ag léamh fúthu. Bíonn úsáideoirí i mbaol go bhfaigheadh strainséirí, ina measc lucht fógraíochta nó creachadóirí gnéis, rochtain orthu.

Is mór ag an AE an tsábháilteacht idirlín toisc gur cearta iad an phríobháideacht agus cosaint sonraí pearsanta a chumhdaítear i ndlí na hEorpa.

Breis faoi chlár sábháilteachta idirlín an AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links