Navigatsioonitee

Mõtle, enne kui postitad! - 09/02/2010

Uuringust nähtub, et 50 % teismelistest postitab internetti isiklikke andmeid, ilma et nad alati tagajärgedest teadlikud oleksid.

Aasta pärast seda, kui komisjoni vahendusel sõlmiti 18 juhtiva veebiteenuste pakkujaga turvalisema interneti alane leping, viitab eduaruanne vastakatele tulemustele.

Vabatahtliku lepingu alusel lubasid ettevõtjad rakendada meetmeid, et kaitsta lapsi, kes kasutasid ükskõik millist 25 suhtlusvõrgust (sh Facebook, MySpace ja YouTube). Juunis ühines nendega veel kaks ettevõtjat.

Aasta on möödunud ja enamus asjaomastest ettevõtjatest pakub nüüd võimalusi kasutajate blokeerimiseks ja soovimatu sisu eemaldamiseks ning otsustamiseks, kes võib mida näha. Enamik ettevõtjatest annab alaealistele nõu turvalisuse kohta, kuid mõnel juhul on sellist teavet keerukas leida või mõista.

Kuid turvalisema interneti päeva English puhul avaldatud komisjoni aruandest nähtub ka, et rohkem kui pooled asjaomastest ettevõtjatest ei ole täitnud oma lubadusi muuta alla 18-aastaste kasutajate profiilide ja kontaktide nimekirjade vaikimisi seaded eraelu puutumatust tagavaks. Lisaks sellele võimaldavad mitmed saidid ikka veel alaealiste isikuandmete leidmist otsingumootorite abil. Kuigi praeguseks on enamikul veebisaitidest link, mille kaudu kasutajad saavad ahistamisest teatada, ei vasta paljud veebisaitide haldajad korrapäraselt sellistele kaebustele.

„Möödunud aastal õhutas Euroopa Komisjon ettevõtjaid tegutsema ning ma olen rõõmus, et paljud on sellele üleskutsele tähelepanu pööranud,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Siiski loodan, et kõik ettevõtjad teevad veelgi rohkem.”

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti English poolt läbiviidud eraldi uuringus antakse soovitusi selle kohta, kuidas minimeerida riske, mis kaasnevad teabe postitamisega internetti.

Suhtlusvõrkude populaarsus on kasvamas ja seda eelkõige noorte hulgas. Need isiklikke andmeid sisaldavad digitaalsed hoidlad jätavad kasutajatele mulje, et nad on lähedaste sõprade hulgas, kuid tegelikult võivad nende tegemiste kohta lugeda miljonid inimesed. Kasutajatel on oht lasta võõrad, sealhulgas veebireklaami pakkujad ja seksuaalkurjategijad, endale liiga lähedale.

ELi jaoks on turvalisus internetis väga oluline, sest eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse alased õigused on Euroopa õiguse lahutamatu osa.

Lugege täiendavalt turvalisemat internetti käsitleva ELi programmi kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad