Sökväg

EU lägger mer pengar på forskning - 16/11/2009

Forskare i skyddsdräkt håller i en molekylmodell ©EC

Två europeiska företag finns bland de bolag som investerar mest i forskning och utveckling i världen.

Trots den ekonomiska krisen investerade europeiska företag under 2008 i genomsnitt 8,1 % mer i forskning och utveckling än 2007 – en ökning som i runda tal har hållit i sig två år i rad.

Amerikanska och japanska företag, som är EU:s största konkurrenter när det gäller FoU-utgifter, har också ökat sina forskningsinvesteringar, men ökningen var inte lika stor – 5,7 % respektive 4,4 %.

Detta är andra året i rad som FoU-investeringarna ökar mer i europeiska än i amerikanska företag, och fjärde året i rad jämfört med japanska företag.

FoU-investeringarna är viktiga för att EU ska förbli konkurrenskraftigt i den globala ekonomin. Forskningskommissionär Janez Potočnik välkomnar resultaten och menar att ”det är den bästa strategin för att komma stärkt ut ur krisen”.

Utvecklingen redovisas i EU:s FoU-rankning för 2009 English , där de 2 000 företag som tillsammans står för 80 % av världens FoU-utgifter rankas efter hur mycket pengar de investerar i forskning (1 000 från EU och övriga i huvudsak från USA och Japan).

Bland de tio största finns två europeiska – tyska Volkswagen och finska Nokia – och fem amerikanska företag – bland annat Microsoft, General Motors och Pfizer. Det företag i världen som lägger mest pengar på forskning är japanska Toyota (7,61 miljarder euro).

Även om de europeiska företagen ökar sina investeringar i snabbare takt än sina amerikanska och japanska konkurrenter, spenderar de fortfarande mindre pengar på forskning i absoluta tal. De europeiska FoU-investeringarnas andel av BNP uppgick 2008 till 2,7 %, vilket ska jämföras med 4,5 % i USA och 3,4 % i Japan. Ungefär samma siffror gällde 2007.

Amerikanska företag har ökat sitt försprång framför EU i de mest forskningsintensiva sektorerna – läkemedel, bioteknik samt informations- och kommunikationsteknik. I sektorn för alternativa energikällor har de europeiska företagen däremot ökat sina forskningsutgifter och befäst sin dominerande ställning.

Globalt ökade FoU-utgifterna med 6,9 %, vilket är mindre än 2007 (9 %) och 2006 (10 %).

Tillväxtekonomiernas företag står fortfarande bara för en liten del av de totala FoU-investeringarna, även om man kan skönja en förändring. Kina investerade förra året 40 % mer än 2007, Indien 27,3 % och Taiwan 25,1 %.

2009 års FoU-rankning English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar