Navigointipolku

Yritysten tutkimusinvestoinnit kasvussa EU:ssa - 16/11/2009

Suoja-asuun pukeutunut tutkija kannattelee molekyylimallia ©EC

Nokia ja Volkswagen ovat maailman kärkeä tutkimusinvestointiensa osalta.

Talouskriisistä huolimatta eurooppalaiset yritykset käyttivät vuonna 2008 tutkimus- ja kehitystoimintaan keskimäärin noin 8,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Kasvu on ollut suunnilleen yhtä suurta kahtena peräkkäisenä vuotena.

Yhdysvaltalaiset ja japanilaiset yritykset ovat myös käyttäneet aiempaa enemmän rahaa tutkimus- ja kehitystoimintaan, mutta ne eivät ole kasvattaneet osuuksiaan yhtä voimakkaasti kuin eurooppalaiset yritykset. USA:ssa kasvu oli 5,7 prosenttia ja Japanissa 4,4 prosenttia.

Kyseessä on jo toinen peräkkäinen vuosi, jolloin EU:n liikeyritysten tutkimus- ja kehitysrahoitus kasvoi nopeammin kuin yhdysvaltalaisten yritysten, ja neljäs vuosi, jolloin se kasvoi voimakkaammin kuin japanilaisten yritysten.

Yritysten on sijoitettava tutkimus- ja kehitystyöhön säilyäkseen kilpailukykyisinä. Euroopan komission tutkimuskomisaari Janez Potočnikin mielestä tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvattaminen on paras strategia selvitä nykyisestä kriisistä entistä vahvempina.

EU:n tutkimusinvestointien vuoden 2009 tulostaulu English antaa tietoja 2 000 yrityksen tutkimusinvestoinneista. Näistä yrityksistä tuhat on EU:sta ja loput pääasiassa USA:sta ja Japanista, ja niiden yhteinen osuus koko maailman tutkimusinvestoinneista on 80 prosenttia.

Kymmenen koko maailmassa eniten tutkimukseen investoineen yrityksen joukossa ovat suomalainen Nokia ja saksalainen Volkswagen sekä viisi yhdysvaltalaista yritystä, muun muassa Microsoft ja General Motors. Suurin yksittäinen tutkimusinvestoija on kuitenkin japanilainen Toyota, joka on käyttänyt tutkimus- ja kehitystoimintaansa 7,61 miljardia euroa.

Vaikka EU:n yritykset ovat kasvattaneet tutkimusinvestointejaan voimakkaammin kuin yhdysvaltalaiset ja japanilaiset yritykset, rahassa mitattuna EU:n yritysten tutkimusinvestointien arvo on kuitenkin edelleen pienempi kuin kilpailijoillaan. EU:n yritysten tutkimusinvestointien osuus oli 2,7 prosenttia niiden myynnistä vuonna 2008. Yhdysvaltalaisilla yrityksillä vastaava osuus oli 4,5 prosenttia ja japanilaisilla 3,4 prosenttia. Suurta muutosta vuoteen 2007 ei ollut tapahtunut.

Yhdysvaltalaiset yritykset ovat vahvistaneet johtoasemaansa korkean t&k-intensiteetin sektoreilla kuten lääke- ja bioteknologian sekä tieto- ja viestintäteknologian aloilla. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien teknologioiden alalla toimivissa yrityksissä tutkimus- ja kehitystoiminta on kuitenkin aktivoitunut, ja EU:n yritykset ovat siellä keskeisessä asemassa.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna yritysten tutkimusinvestoinnit kasvoivat 6,9 prosenttia vuonna 2008. Se on vähemmän kuin vuonna 2007 (9 prosenttia) ja vuonna 2006 (10 prosenttia).

Nousevan talouden maihin sijoittautuneiden yritysten osuus kokonaisinvestoinneista on pieni, mutta ne kasvattavat osuuttaan voimakkaasti. Vuonna 2008 kiinalaiset yritykset käyttivät t&k-toimintaan 40 prosenttia enemmän, intialaiset yritykset 27,3 prosenttia enemmän ja taiwanilaiset yritykset 25,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2009 tutkimusinvestointien tulostaulu English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä