Navigatsioonitee

EL kulutab teadusuuringuteks rohkem raha - 16/11/2009

Kaitseriietuses teadustöötaja hoiab molekuli mudelit ©EC

Kaks ELi ettevõtet maailma suurimate teadus- ja arendustegevusse investeerijate hulgas

Vaatamata majanduskriisile kulutasid Euroopa ettevõtted 2008. aastal teadus- ja arendustegevusele keskmiselt 8,1 % rohkem vahendeid kui 2007. aastal. Umbes samasugune oli kasv ka kahe varasema aasta võrdluses.

ELi suurimad konkurendid teadus- ja arendustegevuse valdkonnas on USA ja Jaapani ettevõtted. Nende investeeringud uute toodete loomisesse kasvasid samuti, kuid see kasv oli seekord väiksem – vastavalt 5,7 ja 4,4 protsenti.

ELi ettevõtete poolt teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringute kasv oli juba teist aastat järjest suurem kui USAs. Jaapani ettevõtteid ületas EL juba neljandat aastat järjest.

Investeeringud teadus- ja arendustegevusse on olulised maailmas konkurentsivõime säilitamiseks. Euroopa teadusvolinikul Janez Potočnikul oli tulemuste üle hea meel. Tema sõnul on see parim strateegia kriisist väljumiseks.

Suundumusi tutvustatakse ELi 2009. aasta teadus- ja arendustegevuse investeeringute võrdlustabelis English , kus järjestatakse 2 000 ettevõtet (1 000 EList ning ülejäänud peamiselt USAst ja Jaapanist). Tabel hõlmab 80 % ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kuludest maailmas.

10 esimese teadus- ja arendustegevusse enim investeeriva ettevõtte hulgas oli kaks ELi ettevõtet – Volkswagen Saksamaalt ja Nokia Soomest – ning viis USA ettevõtet – nende hulgas Microsoft, General Motors ja Pfizer. Maailma suurim eraldivõetav investor oli Toyota Jaapanist (7,61 miljardit eurot).

Kuigi Euroopa ettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse kasvavad kiiremini kui nende USA ja Jaapani konkurentidel, on investeeringute reaalväärtus Euroopas siiski väiksem. 2008. aastal oli Euroopas investeeringute osakaal müügist 2,7 %, USAs 4,5 % ning Jaapanis 3,4 %. 2007. aastal olid need arvud samasugused.

USA ettevõtted juhivad ELi omade ees sellistes sektorites, kus teadus- ja arendustegevus on kõige intensiivsem, s.o farmaatsiatoodete, biotehnoloogia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorites. Samas kasvavad kulutused alternatiivsetele energiaallikatele. Seal on juhtpositsioonil ELi ettevõtted.

Kogu maailmas kasvasid investeeringud teadus- ja arendustegevusse 6,9 %. See on vähem kui 2007. aastal (9 %) ja 2006. aastal (10 %).

Kasvavate majandustega riikide ettevõtted annavad koguinvesteeringutest väikese osa, kuid see on muutumas. Hiina kulutas möödunud aastal 2007. aastaga võrreldes teadus- ja arendustegevusele 40 % rohkem ning India 27,3 % ja Taiwan 25,1 % rohkem.

2009. aasta teadus- ja arendustegevuse võrdlustabel English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad