Navigačný riadok

Usmerňovanie virtuálnych tokov - 25/08/2009

Mladík za počítačom © Reporters

Komisia navrhuje medzinárodné rokovania o správe dát na internete.

Za uplynulých 40 rokov sa z internetu, ktorý bol pôvodne projektom americkej vlády, stala celosvetová komunikačná sieť. Avšak celý dátový tok má pod palcom len jeden „dozorca“ – spoločnosť ICANN so sídlom v Kalifornii.

Pod skratkou ICANN English sa skrýva Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Internetová spoločnosť pre pridelené mená a čísla. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá kontroluje usmerňovanie dátového toku a systém internetových adries. Vznikla v roku 1998 ako súkromná organizácia s medzinárodným zastúpením v riadiacich orgánoch, ale jej zmluvným partnerom je výlučne vláda USA, ktorej de facto úplne podlieha.

Komisia opakovane žiadala medzinárodný dohľad nad internetom s argumentom, že žiadna krajina by nemala mať výlučnú právomoc nad takýmto neodmysliteľným a kľúčovým prvkom celosvetového hospodárstva. Nedávno svoju výzvu zopakovala s ohľadom na skutočnosť, že zmluva spoločnosti ICANN s americkou vládou je platná len do septembra.

ICANN sa blíži k „historickému míľniku“, ako uviedla komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová, podľa ktorej je otázne, či sa stane „úplne nezávislou organizáciu, zodpovednou voči internetovej komunite na celom svete“. Jednou z najproblematickejších oblastí je kontrola domén s kódom krajiny či regiónu, ako sú napríklad .uk, .fr a .eu.

V dokumente nazvanom Správa internetu: ďalšie kroky English Komisia navrhuje, aby spoločnosť ICANN riadili súkromné orgány podľa princípov, na ktorých by sa dohodli verejné orgány, ale bez toho, aby vlády zasahovali do každodenných operácií.

„Ide o obzvlášť dôležitú otázku vzhľadom na skutočnosť, že ďalšia miliarda používateľov internetu bude väčšinou z rozvojových krajín,“ uvádza Komisia a navrhuje medzinárodné rokovania o riadení internetu.

Otázka sa stala naliehavejšou, keď spoločnosť ICANN začala realizovať svoj plán rozšírenia počtu a typov dostupných internetových adries. Ocitla sa pod tlakom, aby poskytla viac prípon domén, ako sú .com, .org a .net a uspokojila tak potreby 1,5 miliardy užívateľov (z nich 300 mil. v EÚ), ktorí dennodenne internet používajú. Rastie aj dopyt po adresách v iných jazykoch ako angličtine.

Medzi ďalšie otázky patrí bezpečnosť. ICANN dúfa, že sa jej podarí zaviesť systém, ktorý by overoval, či údaje prenášané webom skutočne pochádzajú zo želanej webovej stránky, čím by sa predišlo útokom hakerov.

Oznámenie Komisie o správe internetu English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy