Navigatsioonitee

Küberliikluse korraldamine - 25/08/2009

Teismeline arvutiga © Reporters

Komisjon teeb ettepaneku rahvusvahelisteks läbirääkimisteks Interneti-liikluse haldamise valdkonnas.

Viimase 40 aasta jooksul on Internet Ameerika Ühendriikide valitsuse projektist arenenud ülemaailmseks teabevahetusvõrguks. Kuid kogu Interneti-liiklust haldab vaid üks järelevalve teostaja – Californias tegutsev asutus nimega ICANN.

ICANN English (Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon) on mittetulunduslik asutus, mis teostab järelevalvet küberruumis marsruutimise ja sealse aadressisüsteemi üle. Kõnealune 1998. aastal loodud asutus tegutseb Ameerika Ühendriikide valitsusega sõlmitud lepingu alusel. Kuigi ICANN on rahvusvahelise juhatusega eraorganisatsioon, on see eelkõige vastutav Ameerika Ühendriikide valitsuse ees.

Komisjon on korduvalt teinud Interneti rahvusvahelisema haldamise kohaseid ettepanekuid. Komisjon väidab, et ainult ühel riigil ei tohiks olla mõjuvõim ülemaailmse majanduse nii olulise osa üle. Komisjon kordas hiljuti oma soovi, märkides et ICANNi leping Ameerika Ühendriikide valitsusega lõpeb käesoleva aasta septembris.

„ICANN on jõudmas ajaloolisse punkti oma arenguteel,” ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. Ta esitas küsimuse, kas sellest saab täielikult sõltumatu organisatsioon, kes vastutab üleilmse Interneti-kogukonna ees? Üks vaidlusi esile kutsuv valdkond on järelevalve geograafiliste domeeninimede, nagu .uk, .fr ja .eu, üle.

Dokumendis pealkirjaga ”Interneti haldamine: järgmised sammud” English tegi komisjon ettepaneku, et ICANNi haldaks eraõiguslikud organisatsioonid vastavalt ametiasutustega kokkulepitud põhimõtetele, kuid ilma, et valitsused sekkuksid nende igapäevasesse tegevusse.

„See on eriti asjakohane, kui arvestada, et järgmised miljard kasutajat on peamiselt pärit arengumaadest,” oli komisjon arvamusel, kui tegi ettepaneku Interneti haldamise rahvusvahelisteks läbirääkimisteks.

Kõnealune küsimus on muutunud veelgi olulisemaks, sest ICANNi edasine plaan on suurendada Interneti-aadresside arvu ja liiki. Tänase seisuga on maailmas 1,5 miljardit igapäevast Interneti-kasutajat, kellest ainuüksi 300 miljonit elab ELis. Seepärast tunnetab ICANN survet seoses vajadusega rohkemate domeeninimesufiksite järele, mis sarnanevad sellistele nagu .com, .org ja .net. Kasvamas on ka nõudlus muudes keeltes kui inglise keeles olevate aadresside järele.

Ülejäänud probleemide hulka kuulub näiteks julgeolek. 2007. aasta mais Venemaaga toimunud diplomaatilise vastasseisu ajal ründasid Eesti veebisaite häkkerid. ICANN loodab kasutusele võtta süsteemi, mis sertifitseeriks kindlast allikast tuleva veebisisu.

Komisjoni teatis - Interneti haldamine: järgmised sammud English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad