Sökväg

Tillsammans för forskning - 13/07/2009

Kvinnlig forskare i ett laboratorium © EC

Tre nya offentlig-privata partnerskap ska främja forskningen, vilket i sin tur stimulerar den ekonomiska tillväxten.

Utgifter för forskning och utveckling idag kommer att göra EU mer konkurrenskraftigt i morgon. EU vill därför att FoU-investeringar ska ingå i den återhämtningsplan som ska få den europeiska ekonomin på fötter igen.

Tre nya offentlig-privata partnerskap English är en del av denna satsning. Partnerskapen finansieras till hälften av EU och till hälften av näringslivet. Pengarna ska gå till forskningsprojekt på tre olika teman: ”Fabriker för framtiden” (tillverkningsindustrin), ”Energieffektiva byggnader” (byggbranschen) och ”Miljövänliga bilar” (bilindustrin).

Skälet till att man valt just dessa tre sektorer är att de drabbats särskilt hårt av krisen. Forskning och utveckling kan dessutom leda till ny, miljövänlig teknik och bidra till en mer hållbar ekonomi. Tillsammans kommer de tre partnerskapen att få 3,2 miljarder euro till FoU.

Företagen tjänar på samarbetet med EU eftersom de kan vara med och utarbeta strategiska forskningsprioriteringar. Med en fast budget för ett antal år garanteras de dessutom kontinuitet och kan planera mer långsiktigt för sina investeringar. För EU:s del blir det genom delade kostnader möjligt att driva dyra forskningsprojekt.

Den 30 juli lanserar kommissionen en inbjudan att lämna projektförslag inom de tre partnerskapen. Den 13 juli ordnas en informationsdag om partnerskapen English för att alla intresserade ska få reda på vilka möjligheter som partnerskapen innebär. Omkring 750 personer väntas komma.

Mer om EU-forskning

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar