Navigointipolku

Yhteiset tutkimusvoimavarat käyttöön - 13/07/2009

Nainen työskentelee laboratoriossa © EC

Uusilla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeilla vauhtia tieteelliseen tutkimukseen ja talouskasvuun

Nyt tehtävät investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen lisäävät Euroopan kilpailukykyä tulevaisuudessa. Tällainen ajattelu on EU:n talouden elvytyssuunnitelmaan sisältyvien T&K-investointien taustalla.

Lisäpontta haetaan kolmesta uudesta yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta English, joiden rahoituksesta vastaavat EU ja teollisuus, molemmat 50 prosentin osuudella. Niiden avulla on tarkoitus rahoittaa tutkimusta, joka koskee tulevaisuuden tehtaita, energiatehokkaita rakennuksia ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Aloiksi valittiin valmistusteollisuus, rakennusala ja autoteollisuus, koska ne ovat eniten kärsineet talouskriisistä ja koska niihin liittyvällä T&K-toiminnalla voidaan kehittää uutta, ympäristöä säästävää tekniikkaa ja parantaa talouden kestävyyttä. Kumppanuushankkeisiin varataan yhteensä 3,2 miljardia euroa.

Yritykset hyötyvät EU:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä, sillä se antaa niille mahdollisuuden vaikuttaa tutkimuksen strategisiin painopisteisiin. Lisäksi kiinteä monivuotinen budjetti varmistaa hankkeiden jatkuvuuden ja mahdollistaa pitkäaikaisten investointisuunnitelmien teon. EU:lle kustannusten jakaminen puolestaan mahdollistaa kalliiden tutkimushankkeiden toteuttamisen.

Komissio julkaisee 30. heinäkuuta hanke-ehdotuspyynnön kullekin kumppanuudelle erikseen. Heinäkuun 13. päivänä järjestettävään yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien tiedotuspäivään English odotetaan 750:tä osallistujaa. Tilaisuudessa on tarkoitus tavoittaa mahdollisimman suuri määrä tiedeyhteisön jäseniä ja kertoa heille yhteistyökumppanuuksien tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisätietoa EU:n tutkimuksesta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä