Navigatsioonitee

Üheskoos teaduse nimel - 13/07/2009

Naine laboris uuringuid teostamas © EC

Uued avaliku ja erasektori partnerlusprojektid, et soodustada teadusuuringuid, mida on juba pikka aega tunnustatud majanduskasvu stiimulina.

Tänased kulutused teadus- ja arendustegevusele muudavad homse Euroopa konkurentsivõimelisemaks. Sellise tagamõttega edendab EL investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, mis on osa Euroopa majanduse taastamise kavast.

Kolm uut avaliku ja erasektori partnerlust English peaks selles osas abiks olema. Kõnealused partnerlusprojektid, mida 50 % ulatuses rahastab EL ja 50 % ulatuses asjaomane tööstusharu, toetavad teadusuuringuid tootmissektoris tuleviku tehaseid käsitleva algatuse, ehitussektoris energiatõhusate ehitiste algatuse ning mootorsõidukisektoris energiasäästlike autode algatuse raames.

Kõnealused sektorid valiti välja seepärast, et neid on kriis eriti rängalt mõjutanud. Teiseks põhjuseks oli see, et teadus- ja arendustegevus võib viia uue ja keskkonnasõbraliku tehnoloogia avastamiseni, mis omakorda annab panuse majanduse jätkusuutlikumaks muutmisse. Kõnealustele partnerlusprojektidele eraldatakse teadus- ja arendustegevuseks kokku 3,2 miljardit eurot.

Ettevõtted saavad koostööst ELiga kasu, sest see annab neile strateegiliste teadusprioriteetide puhul õiguse sõna sekka öelda. Samuti tagab mitmeks aastaks kindlaksmääratud eelarve järjepidevuse ja võimaldab ettevõtetel koostada pikaajalisi investeerimiskavasid. ELi jaoks muudab kulutuste jagamine erasektoriga kulukate teadusprojektide teostamise võimalikuks.

30. juulil kuulutab komisjon välja pakkumismenetlused iga partnerluse raames teostatavateks individuaalseteks projektideks. Eeldatavasti külastab 13. juulil toimuvat avaliku ja erasektori partnerluste teabepäeva English ligikaudu 750 inimest. Kõnealune teabepäev korraldatakse selleks, et võimalikult paljud teadusringkondade inimesed oleksid teadlikud partnerlusprojektide pakutavatest võimalustest.

Rohkem teavet teadusuuringute kohta ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad