Διαδρομή πλοήγησης

Γυναίκα ερευνήτρια σε εργαστήριο © EC

Νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την τόνωση της επιστημονικής έρευνας, μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι σημερινές δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη θα οδηγήσουν σε μια ανταγωνιστικότερη Ευρώπη αύριο. Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση των επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), ως τμήμα του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τρεις νέες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙ) English θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Με κονδύλια προερχόμενα κατά 50% από την ΕΕ και κατά 50% από τη βιομηχανία, οι ΣΔΙ θα χρηματοδοτήσουν έρευνα στον τομέα της μεταποίησης για τα "εργοστάσια του μέλλοντος", στον κατασκευαστικό τομέα για "ενεργειακά αποδοτικά κτήρια" και στην αυτοκινητοβιομηχανία για "καθαρά αυτοκίνητα".

Οι τομείς αυτοί επελέγησαν με κριτήριο, αφενός, το ότι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση και, αφετέρου, ότι η έρευνα σ΄ αυτούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες, πράσινες τεχνολογίες, με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα της οικονομίας μας. Οι συγκεκριμένες ΣΔΙ θα χρηματοδοτηθούν συνολικά με 3,2 δις ευρώ για Ε&Α.

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλά από τη συνεργασία τους με την ΕΕ, καθώς αποκτούν λόγο στη χάραξη των στρατηγικών ερευνητικών προτεραιοτήτων και, παράλληλα, εξασφαλίζουν σταθερό προϋπολογισμό για σειρά ετών, με αποτέλεσμα να μπορούν να καταρτίζουν μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια. Από την πλευρά της, η ΕΕ μοιράζεται τις δαπάνες με τον ιδιωτικό τομέα και έτσι μπορεί να υλοποιεί δαπανηρά ερευνητικά προγράμματα.

Στις 30 Ιουλίου, η Επιτροπή θα προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μεμονωμένα προγράμματα στο πλαίσιο της κάθε ΣΔΙ. Περίπου 750 ενδιαφερόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε ενημερωτική ημερίδα ΣΔΙ English στις 13 Ιουλίου, η οποία πραγματοποιείται για να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της ερευνητικής κοινότητας να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΣΔΙ.

Περισσότερα για την έρευνα στην ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι