Cesta

Společně v zájmu výzkumu - 13/07/2009

Žena pracující v laboratoři © ES

Uzavřena nová partnerství veřejných a soukromých subjektů na podporu výzkumu, který se obecně považuje za stimul hospodářského růstu.

Investujeme-li nyní do výzkumu a vývoje, tento vklad se nám v budoucnu vrátí, protože Evropa díky nim bude konkurenceschopnější. Z tohoto předpokladu vycházejí opatření EU na podporu výzkumu a vývoje přijatá v rámci plánu obnovy, který má evropské hospodářství postavit na nohy.

Pomoci mají tři nová partnerství veřejného a soukromého sektoru English. Partnerství budou financována z poloviny Unií a z poloviny soukromým sektorem a prostředky budou vynaloženy na výzkum „továren budoucnosti“ pro výrobní odvětví, energeticky efektivních budov pro stavebnictví a aut šetrných k životnímu prostředí pro automobilový průmysl.

Tato odvětví byla vybrána jednak proto, že byla nejvíce zasažena současnou krizí, a také z toho důvodu, že výzkum a vývoj v těchto oblastech by mohl přinést nové, ekologické technologie, díky kterým by byla naše ekonomika udržitelnější. Partnerství dostanou na výzkum v těchto odvětvích celkem 3,2 miliard eur.

Spolupráce s EU je pro soukromé společnosti výhodná, protože jim dává možnost vyjádřit se ke strategickým výzkumným prioritám. A také proto, že pevně stanovený rozpočet na několik let dopředu zajišťuje kontinuitu a dovoluje jim vytvářet dlouhodobé investiční plány. Přínosem pro EU je pak skutečnost, že díky sdílení nákladů se soukromým sektorem je možno drahý výzkum realizovat.

Komise podá 30. července výzvu k předkládání návrhů na jednotlivé projekty v rámci každého partnerství. 13. července se koná informační akce k partnerství English, jíž se má zúčastnit okolo 750 lidí. Akce má co nejvíce členů výzkumné obce upozornit na příležitosti, které partnerství skýtají.

Další informace o výzkumu v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy