Sökväg

Innovation – bättre betyg för EU - 22/01/2009

Forskare injicerar vätska i en växt ©EC

EU:s forskning blir allt bättre.

Europa börjar hinna i kapp sina viktigaste ekonomiska konkurrenter – USA och Japan – när det gäller innovation. Det visar en EU-studie.

Schweiz är mest innovativt, följt av Sverige, Finland, Tyskland, Danmark och Storbritannien. Alla sex länder kommer långt före de andra europeiska länderna och EU som helhet. Några av de nya EU-medlemmarna tillhör länderna med de snabbaste förbättringarna – särskilt Cypern, Rumänien och Bulgarien – även om resultaten fortfarande ligger under EU-genomsnittet.

Utvecklingen framgår av 2008 års europeiska resultattavla för innovation English. Studien bygger på uppgifter från tiden före finanskrisen och utgår från 29 indikatorer för att mäta ett lands innovationsnivå – en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och förmågan att tackla utmaningar såsom klimatförändringen. Indikatorer är bland annat hur populärt det är att studera natur- och ingenjörsvetenskap, hur många patent som anmäls, hur mycket pengar som läggs på forskning och utveckling (FoU), hur lätt det är för nya företag att få riskkapital och hur mycket högteknologi som exporteras.

EU har gjort stora framsteg jämfört med för fem år sedan. Visserligen ligger vi fortfarande efter USA och Japan, men avståndet krymper, även om takten har avmattats något i förhållande till USA. EU står sig också väl i jämförelse med tillväxtekonomier som Kina, Indien och Brasilien.

En rad brister kvarstår dock. EU ligger fortfarande efter USA i fråga om företagsinvesteringar och är sämre än Japan när det gäller innovation inom FoU och informationsteknik. De europeiska företagen investerar också mindre i icke-teknisk innovation såsom utbildning, formgivning och marknadsföring, som alla är viktiga om man vill stå sig i konkurrensen.

Studien offentliggjordes samtidigt med en rapport om hur mycket EU investerar i FoU och vad som görs för att skapa ett europeiskt forskningsområde DeutschEnglishfrançais. Rapporten visar att antalet forskare i EU ökar och att EU blir allt mer attraktivt för utländska forskare och privata FoU-investeringar från USA. Men det framgår också att FoU-utgifterna har stagnerat på 1,84 % av BNP, långt under EU:s mål på 3 %.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar