Navigacijska pot

Inovativnost v EU vse boljša - 22/01/2009

Raziskovalec z brizgalko injicira rastlino ©ES

Evropska unija je izboljšala svoj rezultat na področju raziskav.

Evropa se na področju inovacij že približuje svojima največjima gospodarskima tekmicama, ZDA in Japonski.

Študija EU je pokazala, da je na vrhu evropske lestvice inovativnosti Švica, sledijo pa ji Švedska, Finska, Nemčija, Danska in Združeno kraljestvo. Vseh šest držav se je odrezalo precej bolje kot druge evropske države in tudi kot EU v celoti. Nekatere od novih držav članic so bile med državami, katerih rezultat se je najbolj izboljšal – zlasti Ciper, Romunija in Bolgarija, čeprav ostajajo še naprej pod povprečjem EU.

Študija „Evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2008“English, temelji na podatkih, zbranih pred finančno krizo. Za ocenjevanje stopnje inovativnosti države uporablja 29 kazalnikov. Inovativnost je gonilo gospodarske rasti in je pomembna za spopadanje z izzivi, kot so podnebne spremembe. Med kazalniki so priljubljenost naravoslovnih in tehniških študijskih smeri, število prijavljenih patentov, delež sredstev, namenjenih za raziskave in razvoj, razpoložljivost tveganega kapitala za nova podjetja ter delež visokih tehnologij v izvozu.

V primerjavi z rezultati pred petimi leti je EU precej napredovala. Čeprav še vedno zaostaja za ZDA in Japonsko, ju vedno bolj dohaja. Kljub temu se razlika med EU in ZDA ne zmanjšuje tako hitro kot prej. Evropa se je dokaj dobro odrezala tudi v primerjavi z gospodarstvi v vzponu, kot so Kitajska, Indija in Brazilija.

Še vedno pa ostajajo šibke točke: EU zaostaja za ZDA na področju podjetniških naložb ter za Japonsko pri inovacijah na področju raziskav in razvoja in informacijske tehnologije. Podjetja iz EU porabijo manj denarja za netehnološke inovacije, kot so usposabljanje, oblikovanje in trženje – področja, ki so pomembna za ohranjanje konkurenčnosti.

Raziskava je objavljena hkrati s poročilom o napredku EU pri vlaganju v raziskave in razvoj v Evropski uniji ter o prizadevanjih za vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora DeutschEnglishfrançais. Poročilo kaže, da število raziskovalcev v Evropi raste ter da EU postaja privlačnejša za tuje raziskovalce in za zasebne naložbe v raziskave in razvoj iz ZDA. Kljub temu pa delež sredstev, ki ga države članice namenjajo za raziskave in razvoj, ostaja na ravni 1,84 % BDP, precej pod ciljnim deležem EU (3 % BDP).

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave