Navigačný riadok

EÚ dostala lepšie známky za inovácie - 22/01/2009

Výskumný pracovník aplikujúci látku na rastlinu ©EK

EÚ zlepšuje svoje výsledky v oblasti výskumu.

Podľa štúdie EÚ Európa znižuje náskok, ktorý majú v oblasti inovácií jej hlavní konkurenti – USA a Japonsko.

Lídrom v inováciách je Švajčiarsko nasledované Švédskom, Fínskom, Nemeckom, Dánskom a Spojeným kráľovstvom. Týchto šesť krajín dosiahlo oveľa lepšie výsledky ako ostatné európske krajiny a prevýšili aj EÚ ako celok. Najväčší pokrok v oblasti inovácií dosiahli nové členské krajiny, hlavne Cyprus, Rumunsku a Bulharsko. Ich výsledky však ostávajú pod priemerom EÚ.

V prehľade výsledkov inovácie za rok 2008 English sa analyzujú súčasné trendy. V štúdii, ktorá vychádza z údajov pred finančnou krízou, sa na meranie úrovne inovácií danej krajiny používa 29 ukazovateľov. Inovácie sú motorom hospodárskeho rastu a odpoveďou na výzvy, akými sú napr. klimatické zmeny. Medzi použité ukazovatele patria obľúbenosť vedeckých odborov a univerzít s technickým zameraním, počet patentov, objem prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj, dostupnosť rizikového kapitálu pre nové podniky a objem exportu špičkových technológií.

EÚ urobila v porovnaní s obdobím spred piatich rokov veľký pokrok. Napriek tomu, že stále zaostáva za USA a Japonskom, náskok sa znižuje. V prípade USA sa však rozdiel zmenšuje pomalšie ako v minulosti. EÚ sa darilo celkom dobre aj v porovnaní s dynamicky sa rozvíjajúcimi krajinami, akými sú napr. Čína, India a Brazília.

Napriek tomu je čo zlepšovať. EÚ zaostáva za USA v podnikových investíciách a nedokáže zavádzať inovácie v oblasti výskumu a vývoja či informačných technológií tak dobre ako Japonsko. Spoločnosti v EÚ vynakladajú menej prostriedkov na mimotechnologické inovácie, akými sú odborná príprava, dizajn, marketing, ktoré sú tiež dôležité z hľadiska konkurencieschopnosti.

Štúdia bola publikovaná súbežne so správou, ktorá sa zaoberala pokrokom EÚ v oblasti investícií do výskumu a vývoja a hodnotila úsilie zamerané na vytvorenie Európskeho výskumného priestoru DeutschEnglishfrançais. Zo správy vyplýva, že počet európskych výskumných pracovníkov rastie a že sa EÚ stáva atraktívnym miestom pre zahraničných vedcov a pre americké súkromné investície do výskumu a vývoja. Zo správy je však takisto jasné, že výdavky na výskum a vývoj stagnujú na úrovni 1,84 % HDP, čo je výrazne ako cieľová hodnota 3 % stanovená EÚ.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy