Cosán nascleanúna

Marc níos airde do nuáil AE - 22/01/2009

Taighdeoir le steallaire, ag instealladh planda  ©EC

Feabhas ar fheidhmíocht taighde an AE.

Tá an Eoraip ag teacht suas lena príomh-iomaitheoirí geilleagracha - SAM is an tSeapáin - i bhfeidhmíocht na nuála, dar le staidéar AE.

An Eilvéis ceannaire na nuála, is leanann an tSualainn, an Fhionlainn, an Ghearmáin, an Danmhairg is an Bhreatain í. Tá scór i bhfad níos airde ag na sé thír sin ná ag tíortha Eorpacha eile nó ag an AE mar aonad. Ag núíosaigh an AE atá cuid de na rátaí feabhsaithe is airde - go áirithe an Chipir, an Rómáin is an Bhulgáir - bíodh go bhfanann a leibhéal faoi bhun an mheáin AE.

Aibhsítear na treochtaí sa scórchlár nuála Eorpach 2008 English . Agus é bunaithe ar shonraí roimh an ngéarchéim airgeadais, úsáideann an staidéar seo 29 táscaire chun leibhéal nuála gach tíre a thomhas - gluaisneoir riachtanach don fhás geilleagrach is le tabhairt faoi dhúshláin mar an t-athrú aeráide. I measc na dtáscairí tá tarraingt na gcéimeanna eolaíochta is innealltóireachta, líon na bpaitinní, leibhéal an chaiteachais ar thaighde is ar fhorbairt (T&F), caipiteal fiontair a bheith ar fáil do ghnólachtaí nua agus neart na n-onnmhairithe ard-teicniúla.

Tá an-dul chun cinn déanta ag an AE i gcomparáid le cúig bliana ó shin. Cé go bhfuil sé chun deiridh ar SAM is an tSeapáin fós, tá an bhearna ag dúnadh, ach, le SAM, ní chomh gasta is a bhíodh. D'éirigh go maith leis an AE i gcomparáid leis na geilleagair fhorbraíochta amhail an tSín, an India is an Bhrasaíl.

Fanann laigí ann, ámh. Tá an tAE laistiar de SAM maidir le hinfheistíocht ghnó is laistiar den tSeapáin agus T&F agus teicneolaíocht na faisnéise á nuáil. Fairis sin, is lú a chaitheann cuideachtaí AE ar an nuáil neamh-theicneolaíoch amhail oiliúint, dearadh is margaíocht - atá go léir tábhachtach don chumas iomaíocha.

Foilsíodh an staidéar comhthreomhar le tuairisc faoi dhul chun cinn an AE san infheistíocht T&F san AE chun limistéar taighde Eorpach DeutschEnglishfrançais a chruthú. Taispeánann sé go bhfuil linn Eorpach na dtaighdeoirí ag méadú is go bhfuil an tAE ag éirí níos tarraingtí do thaighdeoirí eachtrannacha is d'infheistíocht phríobháideach T&F ó SAM. Ach nochtann sé fosta gur fhan caiteachas ar T&F marbhánta ag 1.84% den OTI, i bhfad níos ísle ná sprioc 3% an AE.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links