Navigatsioonitee

Kõrgemad hinded ELi innovatsioonile - 22/01/2009

Süstlaga teadlane taime süstimas ©EC

EL parandab oma tulemusi teadustöö alal.

ELi uuringu kohaselt on Euroopa oma innovatsioonialaste tulemuste osas järele jõudmas oma peamistele majanduslikele konkurentidele – Ameerika Ühendriikidele ja Jaapanile.

Šveits on kõnealuse valdkonna liider, talle järgnevad Rootsi, Soome, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriik. Kõigi kuue nimetatud riigi tulemused ületavad märkimisväärselt teiste Euroopa riikide ja ELi kui terviku tulemusi. ELi uustulnukate (eelkõige Küprose, Rumeenia ja Bulgaaria) puhul võib täheldada märkimisväärsemat edenemist – kuigi nende tulemused jäävad ELi keskmisele tasemele alla.

Kõnealuse valdkonna suundumused on esitatud Euroopa innovatsiooni 2008. aasta tulemustabelis English. Võttes aluseks finantskriisi eelsed andmed, kasutatakse asjaomases uurimuses 29 näitajat, et mõõta riigi innovatsioonitaset, mis on oluline vahend majanduskasvu saavutamiseks ja kliimamuutuste sarnaste probleemide lahendamiseks. Näitajad hõlmavad muu hulgas teadus- ja inseneriõppe populaarsust, patentide arvu, teadus- ja arendustegevusse tehtavate kulutuste taset, riskikapitali kättesaadavust uutele ettevõtetele ja kõrgtehnoloogia ekspordi tugevust.

Võrreldes viie aasta taguse olukorraga on EL teinud suuri edusamme. Kuigi EL on ikka veel Ameerika Ühendriikidest ja Jaapanist maas, on vahe vähenemas. Ameerika Ühendriikidega võrreldes ei vähene see siiski mitte nii kiiresti kui varem. EL on hästi hakkama saanud ka võrdluses selliste kiiresti areneva majandusega riikidega nagu Hiina, India ja Brasiilia.

Nõrgad kohad on siiski jäänud. EL longib Ameerika Ühendriikide järel ettevõtlusesse tehtavate investeeringute osas ning on Jaapanist taga innovatsiooni kaasamise osas teadus- ja arendustegevusse ning infotehnoloogiasse. ELi ettevõtted kulutavad samuti vähem tehnoloogiavälisele innovatsioonile, näiteks koolitusele, disainile ja turundusele, mis kõik on konkurentsivõime säilitamise seisukohalt olulised.

Uurimus avaldati samaaegselt aruandega, mis käsitleb ELi edusamme teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute puhul ning jõupingutusi Euroopa teadusruumi DeutschEnglishfrançais loomiseks. Uurimusest selgub, et Euroopa teadlaste ringkond on suurenemas ja et EL muutub üha atraktiivsemaks välisteadlastele ja teadus- ja arendustegevusse investeerivatele Ameerika Ühendriikide eraettevõtetele. Samuti nähtub sellest, et kulutused teadus- ja arendustegevusele on seiskunud tasemel 1,84 % SKPst, mis jääb kõvasti alla ELi seatud eesmärki (3 %).

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad