Навигационна пътека

По-високи оценки за иновациите в ЕС - 22/01/2009

Изследовател, инжектиращ растение   ©EC

ЕС подобрява резултатите си в научните изследвания.

Според проучване на ЕС Европа догонва в сферата на иновациите основните си икономически конкуренти - САЩ и Япония.

Швейцария е на първо място по иновации, следвана от Швеция, Финландия, Германия, Дания и Обединеното кралство. Резултатите на тези шест страни са доста по-високи от тези на други европейски държави и на ЕС като цяло. Сред показалите най-голямо подобрение са някои новоприети страни членки - по-специално Кипър, Румъния и България, въпреки че техните резултати остават под средното за Съюза ниво.

Тези тенденции са очертани в Резултати в областта на европейските иновации за 2008 г English. Основаващо се на данни отпреди финансовата криза, проучването използва 29 показателя за определяне на равнището на иновации в дадена страна - важен двигател за икономически растеж и за посрещане на предизвикателства като изменението на климата. Сред показателите са популярността на научните и инженерните специалности, броят на патентите, нивото на разходите за научно-изследователска и развойна дейност, наличието на рисков капитал за нови предприятия и силата на високотехнологичния износ.

ЕС е постигнал голям напредък в сравнение с времето преди пет години. Въпреки че той все още изостава от САЩ и Япония, разликата намалява. В случая със САЩ обаче това става по-бавно отпреди. Резултатите на ЕС са сравнително добри спрямо тези на нововъзникнали икономики като Китай, Индия и Бразилия.

Въпреки това все още има слабости. ЕС изостава от САЩ в бизнес инвестициите, а от Япония - във въвеждането на иновации в научно-изследователската и развойна дейност и информационните технологии. Компаниите от ЕС също така харчат по-малко за нетехнологични иновации като обучение, дизайн и маркетинг, а всички те са важни за поддържане на конкурентоспособността.

Проучването бе публикувано паралелно с доклад за напредъка на ЕС по отношение на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност и усилията за създаване на Европейско изследователско пространство DeutschEnglishfrançais. Докладът показва, че изследователите в ЕС се увеличават и Съюзът става по-привлекателен за чуждестранни изследователи и за частни инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност от САЩ. Но той също така сочи, че разходите за научно-изследователска и развойна дейност са останали на ниво 1,84% от БВП - много под целта на ЕС от 3 %.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки