Navigačný riadok

Lepšie vyhliadky výskumníkov - 28/05/2008

Vedkyňa zapojená do mikrobiologického výskumu čerešní v španielskej Zaragoze

Plánované partnerstvá medzi krajinami EÚ by mali Európu zatraktívniť ako miesto vhodné na špičkový výskum.

Európa síce dáva svetu viac absolventov vedeckých a technických odborov ako USA či Japonsko, ale nevie si ich udržať. Nízke percento absolventov vedeckých odborov, ktorí sa uplatnili v európskom výskume, je dôvodom na znepokojenie, najmä vzhľadom na to, že Európa sa usiluje budovať svoju znalostnú ekonomiku.  

Problémy spôsobujú najmä skutočnosti, že:

  • v mnohých krajinách EÚ sa vo verejnom sektore uskutočňuje len málo náborov formou výberových konaní,
  • mladí výskumní pracovníci sú prevažne prijímaní na krátkodobé zmluvy,
  • kariérny postup závisí skôr od veku ako od výkonu,
  • tradičná akademická príprava nedostatočne zodpovedá potrebám moderného hospodárstva.

EÚ chce tieto problémy riešiť prostredníctvom partnerstiev s vládami svojich členov, ktoré majú zabezpečiť, aby nábor získal širší záber, aby boli výskumníci v zahraničí lepšie krytí sociálnym a dôchodkovým poistením, aby mali lepšie zmluvné a pracovné podmienky a väčší prístup k odbornej príprave.

Komisár EÚ pre výskum pán Potočnik predniesol svoju víziu tzv. piatej európskej slobody vedomostí, ktorá by mala študentom, vedcom a akademickým pracovníkom umožňovať dobré uplatnenie na európskom trhu práce, aby si prácu nemuseli hľadať inde alebo zmeniť povolanie.

Dnes predkladáme tento tematický dokument ako už piatu iniciatívu po verejnej konzultácii „Európsky výskumný priestor: nové výhľady “ z roku 2007, ktorá poukázala na to, že zatraktívnenie celoeurópskeho trhu práce pre výskumných pracovníkov by malo byť našou najvyššou prioritou. Vyše 80 % respondentov sa vyjadrilo, že podporujú myšlienku partnerstva medzi EÚ a jej členskými vládami. Takéto partnerstvo by zaručilo koordinovaný, účinný a ucelený prístup k používaniu právnych a finančných nástrojov a prostriedkov.  

Európsky výskumný priestor – základné fakty English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy